tirsdag 15. januar 2013

En Talking Mongoose?

Ifølge moderne vitenskap er det en utbredt oppfatning at Mennesket er den eneste arten på jorden, med evnen til å kommunisere verbalt.  Men er dette så skråsikkert? Det viser seg nemlig, at en ilderliknende skapning, Mongoose, kan være i stand til å kommunisere verbalt - hvis den er trent til det på forskriftsmessig måte.  Den kan vise opp ganske komplekse former for verbal kommunikasjon.  Snakker vi om et annet Menneske, eller ... ?

Se;     The Gralien Report » The Gralien Report: Weird News Updates from ...

Ingen kommentarer: