onsdag 30. januar 2013

Årvåkenhet ...

Store endringer finner sted i den ene kroppen vi omgir oss med - derfor er det ikke så rart, kanskje, at vi føler oss hinsides både kroppen, tida og alt som er.  Visst fikk vi vite på forhånd, at det ikke var noen søndagsskole vil skulle igjennom - men de færreste av oss hadde forestillingsevne skarp nok til å forstå hvordan det er å være - helt bokstavelig - levende død.  Det er en opplevelse som ikke kan sammenliknes med noe annet.  Dessto mer vi vil forstå, dessto mer fløyker vi det til - og tåken legger seg bare tettere og tettere rundt oss.

Latest Message from Archangel Michael / Ronna Herman

PS   Det kan vel være at Ronna har et helt annet syn på dette enn meg, enn si Michael, men de begge forstår mitt frustrerte uttrykk, uansett.  DS

Ingen kommentarer: