fredag 28. august 2015

Bunnskrap fra folk flest !

Dette er altså slik det norske folk snakker nå til dags.  Dette språket er bare noen få år gammelt, så det må tillegges nye ordkunstnere som svever i den villfarelse at dette har noe med det avanserte å gjøre.  OK. Det er fritt fram å snakke fra hver sin uvitenhet eller også - fra sin ukyndighet.

"Vi må ha to tanker i hodet ..."    
"Det henger ikke på greip ..."               
"Vi kan ikke ha det slik ..."
"Vi må ta innover oss ..."
"Vi må ta høyde for ..."
"Så enkelt er det ..."
"Ha fått med seg ..."
"Sånn type ting ..."
"Vi må ta grep ..."
"Vi må ta tak ..."
"Folk flest ..."

Tukáte

Ingen kommentarer: