fredag 14. august 2015

Hurtigere vibrasjoner ventes ...

Nå i september 2015 skal vibrasjonene øke betraktelig, sier SaLuSa, og antyder samtidig at dette vil ha innvirkning på oss i større eller mindre grad.  Alle vil uansett føle seg oppløftet på en måte.

Messages from Spirit by Mike Quisney 

Tukáte

Ingen kommentarer: