fredag 14. august 2015

Ikke mishandle dyr - verken tamme eller ville

Med hvilken rett kan vi mennesker herje med både egne og ville dyr, som vi lyster?  Tar vi oss tid til å tenke oss om, så vet vi at vi ingen rett har til dette. Fra gammelt av ble dyr ofte brukt i arbeidssituasjoner som for dyra var veldig belastende og stressende og en direkte plage. Ingen brydde seg om at dyra hadde liv og dermed opplevde de sin situasjon med smerte, vanskjøtsel og det hele. Dyra måtte holde ut til de stupte!

Men vi har eller hadde ingen rett på vår side til å gjøre dette.  Med dette som så mye annet - Mennesket - driver på etter egen vilje, med det resultatet at for dyra ble det mange tragiske situasjoner. Det blir kanskje ikke sett på som dyrplageri, men det er nettopp det det er. Stadig vekk tar vi fra dyr friheten deres og setter dem i situasjoner som for dem blir en tvangstrøye. Slik har vi holdt på i mannsalder etter mannsalder.

Iliuka snakker her om relasjonen mellom mennesker og dyr.  Det blir den harmoniske delen av dette bildet og det er noe helt annet.  I tillegg til denne relasjonen, så utnytter vi fortsatt dyr i arbeidssituasjoner som dyra knekker sammen under belastningen av.  Likedan forlyster vi oss med dyr hvor situasjonen for dyra blir belastende og gjør at de til slutt knekker sammen. Organisert veddeløp er en av de fornøyelsene som er drepende for dyra!  

Iliuka sier:

MENNESKER / DYR
"Er dyr mer primitive enn oss, eller er de bare annerledes? Har menneskene en høyere/viktigere posisjon i universet enn dyrene? 

Der vil ei måles så, for hva vil et menneskebarn gjøre om der ei fantes nogen dyr? Der blev trist. Om der så var et dyr og ei noget menneskebarn, hva skulle dyret så gjøre? Der blev trist. Alt er en mangfoldighet for at skape gode relasjoner, om der så er pelsvesener der bliver utkastet, om der er pelsvesener der ei kan komme inn, så er alt Himmelriket. Og så vil den óg se, at dyrets ånd er stundom alt klokere enn menneskebarnet. ‘Dolphins’ lever en høyere frekvens i himler enn hva menneskebarnet gjør. Der finnes spesifike ‘monkeys’ der lever i alt større gruppeforståelser enn hva menneskebarnet gjør. Der finnes óg dypere tanker i menneskebarnet der ennu ei er brakt til den fysiologiske overflate, og den mentale strøm. Konu Ekatah." (110315)

Ingen kommentarer: