mandag 24. august 2015

Borgerlig og Sosialistisk politikk!

Er vi i ferd med å vokse ut av den politiske parti-tankegangen, slik at inndelingen av menneskehopen er enklere nå?  Det er den delen av folket som ønsker å dele med de andre, og så er det den delen som absolutt ikke ønsker å dele med noen andre enn de som tenker etter samme verdiskala som de sjøl.

Til tross for partiers eksistens i en rundt regnet hundreårsperiode, så er vi ikke i den grad avhengige av politikken på slutten av  perioden som vi var i starten av den. Dette har sammenheng med menneskenes personlige utvikling. Politiske partier har ikke samme evnen til utvikling slik enkeltmennesket har. 

Hver enkelt styrer nå sine liv helt uavhengig av hva politiske partier mener, enten de tilhører den enkeltes tankemønster og sivile liv - eller ikke. Partienes domene blir å holde orden på ytterkantene slik at ingen faller utenfor det som er den politiske intensjonen til det styrende partiet. Dette argumentet svekkes også etter hvert.

Partiene har innbyrdes ulike verdiskalaer i og med at en partisjanger fortsatt har som mål å holde den andre halvparten utenfor. Det betyr vedlikhold av en politisk og villet ubalanse i samfunnet - dette for at ett samfunnsskikt fortsatt føler seg over det andre. Ulikheten opprettholdes ved ulik fordeling av kapital og eiendom.

Det er ingen tvil om at fordelingsprinsippet har alt å si, og at det er styrende for vedlikholdet av ubalansen.  Dette vet de ulike politiske fargene og utvikler sin politikk på det grunnlaget. Politikkens prinsipper flyter videre under dekke av noe den vil være, men ikke er.  Når skal denne siden av det politiske bilde bli vurdert?

Tukáte

Ingen kommentarer: