onsdag 19. august 2015

Du tror det ikke før du hører det - det er ikke mulig å treffe spikeren mer presist ... !

Det har oppstått en ordfattigdom i folket, hvor fattigdommen går ut på at ord og uttykk gjentas og gjentas i det uendelige i en og samme samtale.  Det er ikke ord og uttrykk oppstått i ei tid hvor det var verdt å lytte til slike, nei, det er oppstått i vår tid og av dagens politikere!  Kan det likevel bli verre?  Neppe.  

Noen av gullkornene jeg snakker om er samlet her.  Det er jo ikke nødvendig å ta med fler - når en ser det ene så forteller det alt om dette forslitte IQ stuntet.  Rosinen i denne pølsen er likevel dette uttrykket, synes jeg ;  "Folk flest ..."  Det er like gangbart både morgen, middag og kveld.  Kan det være Frp som innførte denne enormt dype måten å konversere på?  Ja!

"Vi må ha to tanker i hodet ..."    
"Det henger ikke på greip ..."               
"Vi kan ikke ha det slik ..."
"Vi må ta innover oss ..."
"Vi må ta høyde for ..."
"Ha fått med seg ..."
"Sånn type ting ..."
"Vi må ta grep ..."
"Vi må ta tak ..."
"Folk flest ..."

Puh ... !

Tukate

Ingen kommentarer: