torsdag 13. august 2015

Hvor er svaret jeg etterlyser

Er verden kun luft og noe vi kaller himmel når luften er langt nok borte - og den  bli kalt noe for å skille det ene fra det andre. Er dette hele verden?  Vi kan spørre til vi blir blå, men ingen vet noe eksakt svar på et slikt spørsmål - alt er bare synsing. 

Som regel er alt bare synsing når det gjelder mennesker nettopp ankommet fra 3D. De har vært i 3D og kan ikke noe for at taket var så lavt dér i gården.  Det var kanskje en bakgård også, for alt jeg vet.  Kanskje er 3D en bakgård!  Ja, nå tror jeg at det er slik.  

Bakgården 3D kan vi kalle den, og jeg spør med det samme;  Hvorfor måtte vi leve i så uendelig lang tid i denne bakgården? Hvorfor? Jeg får nok ingen svar som vanlig, men jeg gir meg ikke - får jeg ikke et svar fra noen andre må jeg finne det på egen hånd.

Var vi så oppsatt på å bli helprimitive, så til de grader primitive at vi nærmest var hakket før vi kravlet på alle fire hele 3D-livet. Når vi vet at vi kom fra det fullt utviklede vesenet, så slår det jo meg at vi måtte ha et sterkt mot for å ta på oss denne kjempeoppgaven.

For er du først fullt utviklet, så kan det ikke være så lett akkurat å bare si, pytt sann og JA, til et slikt spørsmål som ble forelagt oss. Vi var sikkert vitebegjærlige og ønsket å tøye våre egne grenser, men godt gjort er det likevel. Visste du hva du sa JA til?  Ikke jeg heller.

Men vi har sikkert turnert det på denne måten. Vi var jo så utviklet at vi kanskje ikke trodde det var mulig å tvinge det samme vesenet (meg/oss) til å bli så under alle mål primitive igjen. Vi er EN hører jeg jevnlig, men hvordan kan vi samtidig være mange milliarder?

Det finnes ikke noe svar på dette spørsmålet heller.  Verden er full av ubesvarte spørsmål, det finner vi fort ut hvis vi tenker oss om litt nå og da. Ingen har greid å besvare alle de spørsmål som dukket opp i den ene generasjonen etter den andre. Alle stilte spørsmål.

Ingen kom med svar!  Hva sier det om oss?  På tide at vi blir fullt utviklet igjen, så vi er i stand til å svare på våre egne spørsmål i det minste.  Men må vi vente stort lenger på denne nye utviklinga, så vet jeg ikke hva jeg skal tro.  Hva er det vi venter på nå da?

Fortsettelse følger om det er meningen.

Tukáte

Ingen kommentarer: