søndag 5. april 2015

Treets Ånd

Dette er en kanalisert kommunikasjon med treets ånd som formidler visdom, som igjen vil inspirere tanker. Når denne historien leses kan leseren ta seg tid til å reflektere over sin egen plass i historien.

Etter en sti av kort, lavt gress, kommer det vilt saftig og langt gress til syne. Du går i den hensikt å komme inn i en stor klynge av trær. Stien er kjent for deg, kan du fornemme de mange som har gått den før deg - også med liknende intensjon. Du kan se de grønne hodene på trærne mot himmelen og tenker på de kronglete svære røttenes forankring dypt nede i jorda. Du ser at trærne ikke er plassert så tett sammen som du først trodde, men hver har sin egen plass til å  utvide. Etter hvert som du kommer inn i trærnes aura, ser du at gresset har visnet og en brun, rødlig jord har blitt synlig nede ved røttene. 

Når du har passert de første trærne, kommer du inn i et rom så hellig, rent og kjærlig, hvor det henger fullt av gammel visdom i lufta. Jo lenger du beveger deg innover, jo klarere innser du at den hellige informasjonen rundt deg liksom henger der for at du skal se den - og forstå! En sterk følelse av mildhet omgir deg etter hvert som du blander deg med energien fra trærne; trærnes energi er beslektet med din og smelter sammen med din kropp, bevissthet og energi. Når du puster inn den magiske energien føler du at din energibalanse og ditt fokus blir klarere, du samkjører deg med energien fra trærne for å få kontakt med dem på et høyere nivå. 

Med trærnes nærhet er du istand til å føle en overbevisende styrke som bygger seg opp i kroppen din. Du føler deg stabil, balansert og jordet langt inn i jorda som om ikke noe vil påvirke deg eller blåse deg ut av sentrum. Det er en styrkefølelse som forbedrer din tillit til deg sjøl og din forbindelse til jorda. Det er som om du er manifestert i et tre, med føttene plantet dypt nede i bakken, men likevel er ditt hjerte, sjel og bevissthet sterkt forbundet med de åndelige nivåer og Skaperens univers. Et gyllent strålende lys manifesteres fra hjertechakra og gløder oppover, en ren og pur energi som knytter sammen energiene for Jorda og Skaperen - til ett.

Du innser at trærnes røtter er sensitive og oppmerksomme på energiskiftene på Jorda, mens de samtidig eksisterer i Skaperens strålende lys - som om de er i konstant overgang mellom dimensjonene. En slik bevissthet og viten kommer fra  denne tilværelsen hvor energien til Jorda og det åndelige plan aldri skilles, men er bundet sammen med fine tråder som skaper en allvitende kopling. Det er en sterk sammenheng mellom tilhørighet og integrasjon. Energien mellom trærne, energien om bevisstheten til trærne, som stammer fra bevisstheten til den aller første manifestasjonen av trær på Jorda. Dette er en evig sti av bevissthet i stadig strøm inn i menneskenes vesen. 

Trærne har samlet så mye visdom, ikke bare om sin egen virkelighet og vekstprosess, men også bevissthet om sivilisasjoner av mennesker som har bebodd planeten Jorda. Du ser at du holder minner fra progresjonen mellom Jorda og Menneskene - en praktfull erkjennelse, verdifull og dyrebar. Det kommer mye innsikt inn i din bevissthet; du føler evnen til å elske andre uten forbehold, forventninger eller dom. En god følelse av fred i hele kroppen som manifesterer seg til en fantastisk følelse av glede og frydefulle energier, som igjen danser rundt deg. Fra dypet av stillheten kommer en meningsfull ro og en forståelse for hvordan Jorda kan utvikle seg positivt og stiger for å justere seg med ny energi, vibrasjoner og dimensjoner. 

Hele Menneskeheten og Jorda's bestrebelser virker så enkel og grei med den nye tilværelsen du føler, alt kjennes så lett å oppnå. Du forstår at du ikke vil være istand til å leve i denne eksistensen i evighet, etter som dette er trærnes virkelighet, du må ta deg tid til å redde energiene og ta inn i systemet ditt eventuelle nye forståelser som du har fått. Etter hvert som energiene i trærne integreres med deg på et nytt nivå, går de inn i et syn i ditt tredje øye chakra i pannen. Du er en levende buegang sammenflettet med greiner for å trekke øyner og fokus sammen. Gå igjennom døråpningen, inhalér den fine himmelske luften så forskjellig fra den energien du tidligere har opplevd. 

Du har gått inn i en lysning med seks store, høye og rotfaste trær som står i en tett sirkel med greinene sammenflettet for å lage en ring som forsterker eksistensen som En.  Deres tilstedeværelse for deg er både fantastisk og imponerende, som fortsatt kjenner stor varme og ømhet i sin energi. Du føler trang til å gå inn i deres nærhet for å stå i midten av sirkelen. Stående inne i sirkelen, blir du klar over at greinene på trærne skaper et tak over hodet og energien strømmer inn i ditt vesen. Velkommen min kjære, vi er de Eldste av Trær, innehaverne av energi, lys og bevissthet for Trærne, Jorda og Skaperen. 

Vi har guidet deg langs denne ruten og til dette stedet for at du skal hjelpe til med å virkeliggjøre og å oppleve trærnes tilstedeværelse, formål og eksistens. Vi ønsker for deg at du forstår og deler den kunnskapen når trærne hjelper til med forankring av høyere dimensjoner av lys og bevissthet på jorda. Trærne har mye å dele med Menneskeheten. Du har opplevd trærnes eksistens og vet at ved å forstå deres energi og lære vil det bidra til utvikling av Menneskeheten, slik at det oppstår en større følelse av fred, balanse og tilkopling til manifestering. Vi vil også at du skal være oppmerksom på trærnes forankring av mye god energi inn i Jorda og hjelper Jorda's energiskifte som bare de som elsker kan gjøre. 

Lyset som strømmer inn gjennom trærne er dypt kjærlig, healende og transformativt. Vi oppfordrer deg til å sitte, gå eller oppleve trærne for å erkjenne tilstedeværet og det fantastiske arbeidet de oppnår på Jorda og for Jorda. Når du er i nærheten av et tre, kan du be om å være åpen for de mest aktuelle, positive og kjærlige vibrasjoner treet forankrer fra Skaperens univers til Jorda. Du kan føle at energien lukker seg mjukt rundt deg eller du kan kjenne den stiger opp gjennom føttene og inn i hele ditt vesen. Trærne vil dele energien med deg, de forankrer den til Jorda fra andre dimensjoner hvis du spør dem og hvis det er hensiktsmessig. 

Dette er en flott måte å kople med Jorda for å støtte din egen åndelige progresjon og utvikling. Den energien som kommer gjennom trærne er omgjort til en langsommere vibrasjon, slik at den kan manifestere seg på Jorda og nås av Menneskheten, noe som gjør det lettere å arbeide med den. Når du eksisterer i trærne kan du ikke oppleve noe energi eller visdom, men vit at du må kople til, samt lytte til stillheten av trærne, da dette er den beste måten å oppleve deres nærvær på. Vi håper at du også vil erkjenne at en ånd eller sjel eksisterer innefor hvert tre, mens vi alle er knyttet sammen, deler en visdom som er gammel og verdifull. Som den eldste av Trær ber vi deg om å respektere vår art og sette pris på den støtten vi har å tilby.  

Vårt budskap er enkelt, men har mye tyngde i dagens virkelighet på Jorda. Vi takker deg for reisen for å nå vår bevissthet og kjærlighet. Ta en liten stund for å gå igjennom og forankre den visdom som er blitt delt med deg fra Treets Eldste. Dette er visdom du allerede var klar over, men likevel har tilstedeværet av Treets Eldste gjort at du innser viktigheten av dette budskapet. Som du ser innover i deg, blir du klar over langt, saftig gress som stryker deg rundt anklene etter hvert som du følger stien som er tråkket før deg. Din intensjon er konsentrert om ansamlingen av trær før deg, deres fullvokste grønne hoder over deg i Himmelen og deres kronglete røtter forankret dypt nede i Jorda.  

Gå nærmere bort til trærne, så ser du at de ikke står så tett sammen som du trodde til å begynne med, men alle har sitt eget rom til å utvide seg og å vokse i. Når du står og ser inn i flokken av trær, er det noe som rører seg i sinnet ditt - erindring om visdom og kunnskap kommer krypende fram.

Fritt etter en kanalisering av Natalie Glasson

Tukáte


Ingen kommentarer: