tirsdag 28. april 2015

Dette er mitt politiske landskap!

Hvorfor trenger vi så mange politiske partier i dette relativt lille landet, hvor de store politiske spørsmål for lengst er løst, besvart, godtatt og arkivert.  Partier som kan ha noe for seg er det siste nye miljøpartiet - "De grønne". I tillegg kunne vi hatt et for venstresida's syn og et for høyresida' syn, i alt tre partier. Det har vært både ryddig og nok i dette landet hvor alt har sin plass allerede. Politikk står for fordeling og regulering, slik jeg ser det.

Behovet for et miljøparti kommer fra de moderne tilstandene i landet og naturens reaksjon på den forurensningen som vi påfører mennesker, dyr og natur. I og med dette har vi pådratt oss et nytt og menneskeskapt problem. Dette problemet trenger å diskuteres politisk og også å finne sin løsning i denne politiske diskusjonen. Det er årsaken til at et miljøparti faktisk er ytterst nødvendig i det moderne, politiske bildet.

Forøvrig er det mye snikk-snakk og pirk som ikke trenger et eget politisk parti for å finne sin løsning. Det er saker som utmerket kan diskuteres innenfor de rammer som partiene allerede opererer med. Dette vil gjøre det lettere for de helt unge å forstå politikkens vesen - noe det slett ikke er så lett å forstå for alle idag. Vi må ikke hoppe over det faktum at barn av idag ikke ser behovet for politiske løsninger, slik gamle dager framsto med nøden som veiviser.

Det vi trenger idag er et nytt, politisk fokus. Nytt fokus er nødvendig for å finne de beste løsningene sprunget ut av moderne tankegang fra både kvinner og menn. Gamle dagers politikk var 'grovere' i den forstand, at den var mest tuftet på menns syn for enkel utvikling av det felles samfunnet. Kvinner var enda ikke blitt en faktor å rekne med i samfunnets sammenheng. Dette tiltross for at uten kvinner, ingen erstatning for de mennesker som etterhvert døde.

Den politiske tankegangen et samfunn trenger, er noen som holder tanken om fordeling av godene. Forøvrig er de menneskelige egenskapene ulikt fordelt og skaper behov for noen som mener godene ikke skal fordeles så spredt, men samles på få hender. Dernest er det fornuftig med det allerede omtalte miljøpartiet. Slik ville mitt politiske landskap sett ut - om jeg var den som fikk bestemme dette helt på egen hånd.

Tukáte

Ingen kommentarer: