tirsdag 28. april 2015

Den etterlengtede overgangen fra Mørke til Lys!

Det er et konsortium av mørke oligarker, som driver sitt renkespill med oss. Overgangen mellom gammel og ny tid får ikke lov til å forløpe fritt og uhindret før alt mørke er fordrevet dit det skal være og deres stadige misunnelse er slutt. Det ble for fristende for dem å blande seg inn i denne overgangen med utvekslinga av penger mellom bankene. En del penger stoppes, mens andre deler stjeles - typisk gamle 3d-metoder.

Jeg skulle ønske flertallet av folket på Jorda forsto dette som holder på å skje nå - den store overgangen fra Mørke til Lys. Når folk forstår det som skjer idag, så tar vi inn mer Lys, når vi tar inn mer Lys kommer det til å bli flyktningestrømmer av cabalister som setter opp farten og forsvinner ut av våre frekvenser fortest mulig. Cabalistene tåler ikke så høye frekvenser, så egentlig er dét en enkel metode for å rydde opp i forholdene!

Den utspekulerte taktikken til cabalistene, har enten forsinket eller også rett og slett forhindret de midler som nå skal passere igjennom den kritiske innfallsporten. Det gjelder ulike lån og midler som er nødvendige for enten å levere ut penger eller også å endre regjeringer. Nå er vi i avslutningsfasen og på full fart opp igjen etter å ha vært i begrenset bevissthet i 3D. Gaia trenger hjelp og vi må hurtigst tilbake til full bevissthet.

Et felles mål er nå å skape et nytt, gjennomsiktig internasjonalt banksystem og skape en komplett leveranse av velstandsmidler i tillegg til et nytt styresett. Det neste steget i en ny verden fylt med økende bevissthet, er å gå fra en begrenset distribusjon av rikdom til en total velstand for alle. Cabalistene forstår dette og har holdt på med sin "mobbing" lenge. Teknologi som kan være til hjelp for menneskene i dette spørsmålet, holdes unna.

Det økonomiske fundamentet for det globale samfunnet blir fort foreldet, og det vi trenger er en genuin forståelse for hvordan et overflods-samfunn fungerer hvor alle fritt kan interagere med hverandre. Dette er en prosess som tillater oss å gjøre store sprang i utvikling. For å hjelpe Gaia må vi så raskt som mulig tilbake til full bevissthet, noe vi får hjelp til fra de "Ascended Masters and the Agarthans".   Forts.

Ingen kommentarer: