torsdag 9. april 2015

Hva er Sjel - hvilken funksjon har den?

Kryon sier at sjela ikke er kjemi, den er heller ikke noen synapse (hjerne-laget) og den er ikke intuisjon.  Hva har vi så igjen? Har det noen hensikt å finne ut hva og hvorfor om sjela egentlig, for vi "forstår det ikke likevel", sier Kryon.  Nei, da er det vel bare å pakke sammen da!  Nei, vent litt, sier han - det er ikke fordi vi er så trege at vi ikke forstår, men det er fordi vi ikke har noen "boks" for denne kunnskapen i vår 3D-sammenheng. Forklaring; Vi må huske på at vi er smidd i 3D, og derfor opererer vi på 3D sine premisser enn så lenge, og har altså ikke denne boksen som vi trenger.  

Sjela er en del av helheten eller sagt på en annen måte; den er del av "Alt som Er" eller "the Creative Source".  Denne kreative kilden bygde planeten og den omgir oss fortsatt, men ikke bare det, den er inni oss også. Det skulle vi oppdage av oss sjøl da, det var med i oppgavene som vi skulle løse på denne planeten. Det var Testen. Vi må alltid huske at for Mennesket er det Fritt Valg som gjelder. Det er bare en viss prosentandel av all informasjon vi greier å håndtere, så vi er ikke en gang klar over at vi ikke vet, sier Kryon. Intuitivt kjenner vi at det er noe mer, men vet ikke hva. Vi er designet til evig liv, sier Kryon.

På grunn av intuisjonen fikk vi endret vårt DNA - av Pleiaderne, og fikk kunnskap om lys og mørke. Da ble historien etablert. Heldigvis er vår bevissthet søkende, og det får oss alltid til å søke etter kilden i alt som omgir oss. Den menneskelige sjela er hellig flerdimensjonal energi hinsides alt vi kan måle. Det er ikke i en skala vi kjenner, så vi er helt blanke med hensyn til dette. Vi kan like lite forklare Skaperen, som Sjela. Vi forstår at vi må melde pass her, men vet det er noe mer som vi ikke kan forklare. Sjela er intetkjønn og del av DNA. DNA ble endret fra 24 til 23 kromosomer for ca 200 000 år siden - et begynnende Menneske.   forts.

Les:  Kryon - 13. desember 2014

Ingen kommentarer: