onsdag 29. april 2015

Overgang - Overgang - Overgang

Det skrives mye om denne overgangen nå, og gjentakelser er det umulig å ikke komme innom. Men uansett - det kan være en hjelp for mange at det skrives mye og varieres en smule - av egen erfaring vet jeg at det er fint å få presentert ny informasjon fra forskjellige sider. Det kan være noen lesere som ikke har lest så mye og så ivrig som andre - derfor er det lurt med noen gjentakelser.

Er det noe rart om det er kaos og forvirring i heimen, i landet eller i verden for den saks skyld?  Nei, vi driver jo nå å omkalfatre i 'huset mens vi bor i det' - og da må det hope seg opp en stund. Umulig noe annet!  Alle husmødre vet ihvertfall at det fungerer slik, og nå er husmødre som andre med på å lage rot inne som ute.  Men det skal bli bra stilig når vi er ferdig. Oi, oi ..., men det skjer endringer i fysiske former, i bevissthet og i opppfatninger av virkeligheten og dette er takket være 5D-lys som også blander seg med alt som skjer på planeten akkurat nå. Hva mer fører det til, jo, det skaper unike følelser som forplanter seg til tanker og kommer ut som gruk her og der.

Sett utenifra blir dette en spenstig variasjon av den gamle utgaven 'Oss', eller Jorda, eller Planeten, eller Skipet, eller hva vi kan finne på å kalle det. Da vi var i 3D var vi fratatt minner om det meste og bare levde og reduserte oss til familiemedlemmer i den eller den slektsgreina. Det var det essensielle å følge opp - hver slekt sin historie og vi har fablet rundt dette perspektivet i langsommelige tider. Fantasien strakk seg ikke utover da den var merket som fantasi, eller flagrende tanker som kun var i veien og til ingen nytte til daglig! Arbeid - og gjør din plikt var omkvedet, og menneskene sprang rundt som rotter på et skip, alltid på vakt og alltid parat til å finne et skjul.

Nå er hver del av bevisstheten i omstokking for den tar poenget først, altså bevisstheten, og derfra er det forandring av kropp eller levnet, også kalt livet, eller endring av  begge deler samtidig. Hver enkelt får følge med seg sjøl for å se hva som skjer på den helt private arenaen.  Det finnes heldigvis ingen absolutt måte å gjøre dette på, det er opp til den enkelte.  Det som skjer det skjer, jeg kan ikke si deg mer - er dekkende ord i denne sammenhengen. Noen vil ganske enkelt våkne opp en dag på en annen planet som ikke er i skiftemodus, og det er også som det skal være fordi de ikke er klare for denne omstokkingen i hele sin tilværelse ennå.  Deres tid er ikke nå.

Planeten Jorda er altså nå i et stort skifte i sin 3D matrise og ekspanderer inn i høyere frekvenser av sin multidimensjonale matrise. De som forblir uendret med dette frekvensskiftet på planeten, beveger seg dog inn i høyere dimensjonale frekvenser av matrisen.  Dette kan bli oppfattet som en merkelig informasjonen for mange som fortsatt tenker med 3D-hjernen, men deres bevissthet vil kontinuerlig ekspandere slik at den blir istand til å motta høyere frekvenser av virkeligheten. Mange konsepter som tidligere var umulig å forstå, oppfatter de nå som forståelige eller også fullstendig normale. Å leve livet til matrisen og livet til planeten, er ikke ett og det samme.

Nye tanker er så godt som alltid skremmende for noen. Vi vet at Jorda's historie har fortellinger om at nye tanker alltid har blitt både fordømt og forfulgt. Siden minnet om det som blir kalt 'tidligere liv' kommer tilbake med dine høyere bevissthetstilstander, kan gamle minner p.g.a. forfølgelse begrense din evne til å gi slipp på gammel tenkning. Du vil av flere årsaker innse når tenkningen din er begrenset, fordi du vil oppleve en begrensning i kroppen eller en følelse av begrensning i tanke og følelser. Sørg for å se at slike følelser ikke er en advarsel om undergang, men at kroppen og følelsene forteller deg at det er tenkningen din som forårsaker ubehaget.

Mestring av tankene er et av de første trinnene i tilbakekomsten til dine sanne følelser og selvtillit. Du har mange inkarnasjoner i troen på at det er menneske du er, og av den grunn kan du føle deg som offer for miljøet og dømmer deg selv. Det skal du ikke gjøre, men istedet juble over at du kjenner at slike følelser stammer fra din negative tenkning. Følsen av forankring kan også aktivere negativ tenkning, men hva er 'negativ tenkning'?  Dette kan synes som et uvanlig spørsmål, men du er blitt opplært til å tenke negativt i så mange inkarnasjoner at det er blitt 'normalen'.  

Etter som du fortsetter å renovere huset ditt mens du bor i det, vil du finne mange skjulte hemmeligheter som du har holdt for deg selv. Hvis du mister en kjær og går gjennom eiendelene etterpå for å finne ut hva du skal gjøre med dem, vet du at det er en av de vanskeligste delene av sorgen. Suzille var opptatt i seks år med en av foreldrenes sykdom og død - og deretter den andre. Opplevelsen av å gå inn til et menneske som visste at det var døende - hun var for modig til å innrømme dette da - skapte et dypt sår i hennes psyke. Når begge var døde og hun skulle tømme huset hvor de hadde levd i mange tiår, kunne hun føle hva som hadde blitt 'normalt' igjen.

I mange år valgte hun å skyve sannheten til side i håp om at både hun og de andre skulle greie påkjenningen bedre. Hvor ofte har du valgt å skyve sannheten til side av samme grunn? Du vil være istand til å svare på dette spørsmålet etter hvert som din bevissthet blir kalibrert fra sannheten i 5D. Husk din bevissthet har levd i en illusjon av polaritet og separasjon i mange inkarnasjoner, og du har utviklet mange vaner som tillater deg å ignorere din ekte erfaring og heller fokusere på den mer godtagbare illusjonen. Når 'heimen' blir re-kablet med de nye elektriske kretsene, vil du være istand til - fysisk - å oppfatte forskjellen mellom illusjon og sannhet. 

En illusjon, som kun er et vedheng til 3D-matrisen, har svært liten livskraft. Derfor har illusjoner en uklar aura som ofte skifter. Sannheten har sterk aura, mens illusjonen er tildekket og meget uklar. Det er som om det henger en gardin mellom deg og selve saken. Siden detaljene, fysisk, psykisk og følelsesmessig er så uskarpe, oppfatter du først det som resonnerer til din bevissthet. Er du i godt humør, ser du det du ønsker å se. Er du i dårlig humør, ser du det du er redd for å se! Er stemningen i deg trist og lei, ser du det du er opptatt av at du har mistet. Illusjoner er refleksjoner av dine egne følelser og din egen forvirring. Sannheten står på egne bein!

Som et stort tre med egne blader, vil sannheten forbli den samme hva enn dine følelser sier. Sannheten er upåvirket av din tilstand i bevisstheten. Når du oppretter en tankeform og setter den fri, vil den manifestere seg på grunn av eget valg. På planeten Gaia er det den frie vilje som råder. Derfor fortjener et liv å følge eget valg når det blir skapt. Mange bryter denne regelen, og ved atferd beveger seg gjennom slektslinjene som et dårlig gen. Når du oppgraderer 'hjemmet' fra 3D-strukturen til den flerdimensjonale, kan du selge det, fornye det eller miste det. Mister du det blir det levende pakker av energi, på søk etter sted å manifestere seg.

Enhver artist vet at det ikke er mulig å velge slik en maler, slik en skriver eller slik en synger. Alt som kan skje er å la det skapte bli elsket, næret, beæret og matet med positive, kjærlige tanker og følelser. Elsker du dine kreasjoner, vil du finne deres mål. Misliker du den kreative prosessen, stopper du den fra å utvikle seg. Du tror kanskje det er for stor utfordring å leve i det jordiske fartøyet når det er så mange forandringer på gang både i deg og rundt deg. Da må du huske at du er en prototype. Det er en sjelden opplevelse å oppholde seg i en virkelighet ved overgangen av et frekvensskifte - kroppen skifter til en annen frekvens mens du lever i den!

Hvis du bare kjører i tredje gir og plutselig skifter bilen over til fjerde eller femte av seg selv, vil du ganske sikkert bli skremt. Denne forandringen i kropp / hjem, atmosfære / tanker, vann/ følelser, ild / ånd, er tilsynelatende ute av kontroll og vil i økende grad tilta. Du kommer inn i den nå som du kan se gjennom dimensjonene, så NÅ er det ikke lenger mulig for illusjonen å skjule seg. Sannheten skinner for deg og du har oppdaget at du foretrekker en vanskelig sannhet framfor en enkel illusjon. Illusjonen er et slør som skjuler deg for deg selv. Det er flere som går gjennom dette skiftet og ønsker å vite hvordan komme igjennom med ro og en følelse av overflod.  

Overfloden handler ikke om penger eller det som kan kjøpes for penger. Overfloden handler om en sinnstilstand som får deg og din egen evne til å resonnere rundt fred, kjærlighet og lykke. Etter som stadig fler forlater sine arbeidsplasser, flytter ut på landet, dyrker sin egen mat og forøvrig byttehandler med det som er nødvendig, finner de ut at de er mer fornøyd med færre 'ting'. Dette er valg som avkrefter Cabalen raskt - ubetinget kjærlighet blir øyeblikkelig sendt han fra de høyere dimensjoner og fra de som allerede er vekket. Hva skjer når vippepunktet er nådd? Hva skjer når de fleste tenker på Jorda, andre mennesker og kreativitet og noen få på suksess og makt? 

Når menneskene ikke er fortapt i ønsket om 'å få noe', flyter de lettere inn i høyere frekvenser av virkeligheten som resonerer utover illusjonen av at du trenger mer. Å trenge mer, er det motsatte av å være takknemlig!  Da, ditt multidimensjonale, kreative-selv som resonerer over illusjonen av tap hører ; 'Jeg tror det ikke er nok og fyller tankene med følelser. Derfor, vær så snill å gi meg nok.' 

Når du trenger mer, er det en bekreftelse på at det ikke er nok. Så ditt flerdimensjonale kreative-selv, som resonerer utover illusjonen av mangel, hører "Jeg tenker det ikke er nok og fyller tankene med følelser. Derfor må du bringe meg mer. Motsatt, når du tenker; 'Takk for det jeg har fått, jeg fyller tankene med kjærlige følelser', da hører ditt kreative-selv; 'Jeg tenker på hvor takknemlig jeg er for det jeg har fått, og gir deg mer av det samme som du er takknemlig for.'Utfordringen for mange er at  reglene i 3D-spillet har endret seg, så framfor å arbeide hardt kan du nå arbeide smart og oppdage lenge skjult teknologi som gjør livet så enkelt at arbeid er overflødig.

Imidlertid har den gamle 3D tatt inn så mye høyere lys, at i stedet for å arbeide hardt, kan mennesker nå arbeide smart for å oppdage/avdekke ny (gammel og lenge skjult!) teknologi som gjør livet så enkelt at de trenger ikke å arbeide i det hele tatt. Med andre ord; du strømmer inn i  NÅ-et av den Nye Jorda!  

Ingen kommentarer: