onsdag 8. april 2015

Hva ER Kjærlighet - som Mennesket ikke kan leve uten?

Det magiske ved den første kjærligheten er vår uvitenhet om at den noen gang kan ta slutt.Hvor starter en forklaring om kjærlighet, for en jordboer?  Er det vanskeligere for en jordboer å svare på et spørsmål som dette, enn for et vesen fra en annen planet i universet?  Ja, og det er det som er så interessant, for hvorfor er det vanskeligere for en jordboer som har levd med kjærlighet i all sin tid?  Jo, for hvordan fortelle om kjærlighetens vesen til noen som ikke vet hva kjærlighet er i det hele tatt? En jordboer vet hvilken styrke kjærligheten kan skjule, og mye, mye mer, men hvordan utrede om dette ...? Følelsene ... Det er jordboerne som har fått endret sitt DNA, slik at de kunne starte på å utvikle selve fenomenet Kjærlighet. Men forklare hva det er - det er verre, kanskje komplett umulig. Kjærligheten er ikke firkantet og lett å sette ord på.  DNA ble endret for at det skulle kunne 'romme' kjærligheten.  

Det er mange slags kjærlighetsenergier, og de kan fordeles utover eksempelvis for partneren, for dyra, for forfedrene, for foreldrene, for barna osv.  Men hvordan fortelle om det usynlige feltet av kjærlighet - det som er kjærlighetsenergien og som skaper så mange følelser i alle varianter? Det er det vanskeligste av alt sammen.  Det er mye rundt og ved mennesket, som er vanskelig å forklare eller ha noen formening om overhodet. Mye er sagt om kjærlighet også, kanskje for mye, men ikke et ord er sagt om hva kjærlighet egentlig ER, før det begynner å herje med mennesket i alle retninger.  Det er en energi som alt annet, men hvordan arbeider denne energien når den treffer menneskekroppen? Hva slags følelser ...?  Det er det ikke lett å utrede om. Kjærlighet er en følelse som er ganske umulig å definere.

Ref. Kryon:  Live kanalisering ble gitt i San Rafael, California
Sunday, 13 desember 2014
KRYON - Channelling menu page

Ref. John Smallmann
John Smallman | Johnsmallman's Blog

Tukáte

Ingen kommentarer: