onsdag 15. april 2015

Sheldan Nidle Update for Galactic Federation of Light og Åndelig Hierarki - 13 Kan, 2 Kank'in, 11 Ik

Det rapporteres fra banker nå, at midler blir løslatt.  Planlegginga av en rekke velstandsprogrammer skal realiseres og tilkomme de som trenger det. Avsløringa nærmer seg sin avsløring!  Gaia er blitt overvåket i en tyveårs-periode med tanke på det som nå holder på å utvikle seg rundt oss.  Kloden kjører en utryddingskampanje for planter og dyr. Den mørke kabalen driver sitt spill i haltende modus der den fortsatt kommer til, men forøvrig holder den på med det siste verset og er nok snart ved sin siste strofe på denne planeten.  Mørkets storhetstid er over og neste stikkord må være; - Forsvinn fortere enn fortest, Rapscallions! 

Teknologien skal skiftes ut, da det var er Mørkets oppfinnelse og som sådan er den ikke en positiv oppfinnelse.  Den gamle teknologien slavebinder Mennesket og holder det i en tilstand av manipulering. Ifølge Anunnakis plan skulle han nå sitt høydepunkt i 1996 - det ble kullkastet av et generelt dekret fra Ancharan Continuum. Anunnaki ble så tvunget til å innrømme sitt spill. Konflikter dukket opp i denne spente fasen, og de resulterte blant annet i 9/11 - som vi alle kjenner til. Mye sviktet allerede før de to Tårna nådde bakken. Deretter kom "Krigen mot Terror" - som også var dømt til å mislykkes i hele sitt falske opplegg. Vi mottar mye fantastisk energi nå, og vi har ennå et håp i kikkerten - "Global Healing"!  

Lyset ga verden en bølge av fred - dette roet den ned i stor grad.  Nå eksisterer nye organisasjoner som skal ytterligere trekke kloden bort fra de som sprer en negativ agenda. Dollaren med sine gamle ansikter skal erstattes av edelt metall-støttede valutaer. Menneskene får mye hjelp, så de slipper å snu flere sider i den store "Glemmeboka"!  Master Saint Germain, sammen med mange andre, starter å fullføre leveringa av de mange velstandsmidlene.  Mange vil så motta en generell levering av velstandsprogrammer og alle blir vi velsignet med healing som vi så sårt trenger i denne tida. Nøyaktig mål på healingen vil være;  økende bevissthet og stadig voksende nye chakraer.

Det er flåter av skip som omgir Jorda, og den mørke Kabalen innser nå at de ikke kan forrykke denne verdens skjebne - den er satt av andre og sterkere krefter.  Vår oppgave er å forbli positive og sentrerte.  Vi blir kontinuerlig overvåket av våre venner, så ikke noe skal tilstøte oss på noe vis. Vi blir bedt om å være oppmerksom på dette, samtidig som vi blir oppfordret til å be om hjelp i tilfelle noe skulle inntreffe som vi ikke takler sjøl. 

PS - jeg kan for egen del bare bekrefte siste setningen foran - hjelpen kommer og den kommer lynraskt!  Alltid!

Vit, kjære Ones, som de utallige Supply and never-ending Prosperity of Heaven er faktisk ditt! Så Være Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! Og Være i Joy!)

Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in!

Tukáte                                  Update for Apr. 14, 2015

Ingen kommentarer: