torsdag 23. april 2015

Kanalisering ved John Smallman - 21. april 2015

Avkortet resymé:

Hensikten med livet er å gjenoppdage egne kreative evner, sier John Smallman. Den store oppvåkninga skal komme, men vi må være tålmodige.  Smallman ber oss kaste all tvil om dette - om vi tviler, oppvåkninga kommer til å skje. Så er det slått fast. Det hver enkelt opplever i illusjonen er av helt personlig karakter, sier han, for den eksperimentelle og illusoriske tilstanden hvert enkelt menneske gjennomgår er dypt personlig og blir aldri gjentatt!  Det er det helt unike i livet på Jorda.  

Interessant om Tid;   Tid er ikke bestemt. Tid skifter og ikke bare dét, men feltet der tid opererer, skifter samtidig. Dette gir inntrykk av stabilitet. Dermed har øyeblikket av oppvåkning ikke blitt forsinket, snarere det motsatte.  Det betyr at den kollektive intensjonen om å 'våkne' har intensivert, og den avgjør hva som skal skje.

Vi har, alle uten unntak, inkarnert i denne tida i Jorda's historie for å hjelpe hverandre i oppvåkningsprosessen, men illusjonen lager et miljø som er så tett at vi helt har glemt hvorfor vi er her på Jorda. Mange søker svar på spørsmålet i religiøse organisasjoner, hos guruer, terapeuter osv. Det er en desperat leting etter en dypere mening i livet.

Å tjene til livets opphold er hovedmantraet for de fleste, mens noen søker tilflukt i avhengighet av varierende merke og virkning. Det er ikke noe av dette som hjelper på lang sikt, men det kan bare midlertidig lette motstand, stress og angst. Menneskenes natur er kjærlighet, noe hvert menneske dypt der inne vet. Når vi valgte å oppleve illusjonen av separasjon fra Kilden, så ble tilgangen til vår sanne natur stengt av. Spillet i illusjonen ble derfor svært ekte.

Ingen kommentarer: