torsdag 13. februar 2014

Kjenner du til Bruno Gröning?

Her er litt informasjon om mennesket Bruno - som viste seg å være allvitende allerede som barn. Han helbredet alle slags sykdommer, han så alt - til og med tankene til menneskene. Han visste alt om alle, men foregrep aldri noe som helst.Han ventet til han ble oppsøkt av noen som trengte hans hjelp.  Det er bare å søke på navnet hans.


Bruno Groening (1906 - 1959)

Velkommen i Bruno Grønings vennekrets

Helbredelse på åndelig måte gjennom
Bruno Grønings medisinsk beviselige lære

- Hva de gamle folkene i alle høykulturer visste
- Hva berømte leger i nyere tid ( Paracelsus, Hahneman, ….) benyttet
- Hva vitenskapen i noen grunnleggende oppdagelser kunne stadfeste:


Det finnes en høyere kraft som er grunnlaget for alt levende og som kan gi helbredelse!

Bruno Groening kalte den den guddommelige Heilstrom eller den guddommelige kraften.

Han hadde en meget nøyaktig intuitiv viten om dette, og gjennom sin enkle lære har han gjort den nyttig for alle mennesker.

Bruno Grønings vennekrets er en fri sammenslutning av mennesker som har erkjent verdien av Bruno Grønings lære. I hundrevis av fellesskap i alle deler av verden blir læren gitt videre. Gjennom en riktig kropps-og åndsholdning læres å motta den guddommelige kraft. Denne , i kroppen merkbare "helbredende srøm", bevirkes hjelp og helbredelse, selv av kroniske, degenerative og alvorlige organiske lidelser.

"Tillit og tro, det hjelper,den guddommelige kraft helbreder" (Bruno Groening)

Helbredelsene blir i store antall, etter mønster av kliniske anamneser slått fast. Den medisinsk- vitenskaplige faggruppe (MWF) i Bruno Grønings vennekrets, et forum av noen tusen leger og andre kvalifiserte helsearbeidere, overprøver beretningene innholdsmessig, og når mulig, underbygger dokumentasjonene med medisinske kommentarer fra medisinsk uavhengige leger.

Den enkelte står fritt etter helbredelse på åndelig måte , også å gjennomføre medisinsk behandling. Bruno Grøning hilste i sin levetid samarbeide med legene velkommen. I Bruno Grønings vennekrets følges, i overensstemmelse med Bruno Grønings forbilde, dog ingen medisinsk rådgivning, undersøkelse eller behandling.

Tilhørighet til Bruno Grøning vennekrets er til enhver tid frivillig og kostnadsfritt, så vel som uavhengig av nasjonalitet, ideologiske eller trosmessige bindinger. Alle aktiviteter blir utrettet uten penger, alle kostnader dekkes av gaver.

Vær snill å få nøyere informasjon på våre følgende internettsider. Skulle noe synes for nytt eller uvanlig for Dem, undersøk det fordomsfritt. Bare slik kan De kjenne sannheten i overensstemmelse med Bruno Grøning anbefaling:

"Vær ikke godtroende , overbevis Dem selv!" (Bruno Groening)

Anskuelig og saklig informasjon om Bruno Grøning finner De også i dokumentarfilmen:

"Fenomenet Bruno Grøning – på sporet av underhelbrederen"

Det finnes oppførelser i flere land.  Healing and Meditation Sessions - NEWS
Bruno Gröning Stiftung 


BAKSIDEN AV BOKA:

Åndens Krefter
Alfred Hosp
Mine opplevelser
Med Bruno Gröning
   
”… Når dere har fått en helbredelse, så vær uopphørlig takknemlig for det.

Hjelpen kommer fra Gud selv, aldri fra meg”.


”… Den guddommelige kraft og Guds hjelp står alltid til rådighet for alle mennesker, som virkelig har tro og tillit”.

 Bruno Gröning


Alfred Hosp, som var overordentlig handikappet fra kort etter sin fødsel, fikk en meget dyster fremtidsprognose. I dag, mange årtier senere, lever han for å la sine lesere få del i både den inderlige gleden og helbredelsen han har fått, og hva han var vitne til i den omfattende tiden han tilbrakte md den åndelige lærer og helbreder Bruno Gröning. Bruno Gröning kom i 1950-årene i Tyskland i offentlighetens søkelys, hvor hans kraftfulle gave og hans spirituelle viten var uten presedens (fortilfælde: tidligere tilfelle som kan tjene som et mønster for behandlingen av senere tilfeller av lignende karakter). Opp mot 30 000 mennesker samlet seg daglig for å høre ham og oppleve helbredelse.

 I ”Åndens Krefter” skildrer forfatteren sitt eget, spesielle forhold til Bruno Gröning, formidler hans meget dyptgående budskap, og hjelper dermed til å holde det levende.


ISBN 978-3-9813842-0-8


Bruno Gröning Stiftung 
Oversatt av Solfrid SolEra                                               solera@online.no 

Ingen kommentarer: