onsdag 19. februar 2014

Avmystifiserer den Nye Tidsalder – Del 1 - Live Kryon Kanalisering - TUCSON, ARIZONA


Avmystifiserer den Nye Tidsalder – Del 1

Live Kryon Kanalisering
TUCSON, ARIZONA
18. januar, 2014
Som kanalisert av Lee Carroll for Kryon
Kryon 18. januar, 2014 gjennom Lee Carroll
Informasjonen under er gratis og tilgjengelig for deg, slik at du kan skrive den ut, kopiere og distribuere den slik du ønsker. Det er imidlertid Copyright på den, som forbyr salg i enhver form, unntatt for utgiverens vedkommende.
LIVE KRYON CHANNELLING
"Avmystifiserer den Nye Tidsalder – 1"

Denne live kanaliseringen ble Gitt i Tucson, Arizona,
15. januar, 2014

For å hjelpe leseren, er denne kanaliseringen blitt gjennomgått på nytt [av Lee og Kryon] for å gi en enda klarere forståelse. Det som skjer live har ofte en underforstått energi i seg, som bærer en form for kommunikasjon som de trykte sidene ikke har. Så nyt dette forsterkede budskapet gitt iTucson, Arizona 18. januar, 2014.

AVMYSTIFISERER DEN NYE TIDSALDER – DEL 1
Tucson, Arizona
18. januar, 2014

I dette nye året, begynner Kryon å avmystifisere noen av de mest esoteriske tingene inntil nå. Han formaner også Lysarbeidere overalt til å begynne å balansere seg og ikke være så atskilt fra andre. Så velvillig som dette budskapet enn lyder, får vi allerede skarpe brev (foraktelige kritiske brev)! Det begynner å "gi mening (hit home; ramme ettertrykkelig)" hos dem som bare ønsker å spinne rundt i drama, i stedet for en langt mer vanskelig balansevei. Kryon forteller oss at den eneste måten å skape en fredelig jord på, er å etterligne mestrenes balanse. Du hadde ikke forventet at dette skulle være et kontroversielt budskap, hadde du vel? Men det later til at det er det. Slutt å atskille deg, og kom i balanse med Alt Som Er!
Vær hilset, kjære dere, jeg er Kryon i Magnetisk Tjeneste. Enda en gang trer min partner til side, og renheten i budskapet blir forsterket. Jeg sier dette, for selv han opplever forskjeller i den åndelige energien med hensyn til det han har gjort i 23 år. Selve kanaliseringsprosessen endrer seg også. Hvis kanalisering virkelig er et åpent budskap som kommer fra pinealkjertelens portal, og hvis planetens energi virkelig begynner å støtte dette, betyr det at kommunikasjonsportalen kommer til å bli større. Mer blir overført på det tredje språket enn noensinne før, selv til lytteren etter at informasjonen er gitt [opptakene] og til og med til leseren på nettsiden. Det er en energi som er flerdimensjonal, som bærer budskaper langt utover det som er verbalt eller skriftlig, og de tar del i dette spesielle budskapet når du hører det akkurat nå i dette rommet. Det er så mye mer for hånden når vi åpner dette og begynner å snakke.

Hvert Menneske i rommet og de som leser eller lytter til dette budskapet har en livsvei som er fullstendig unik.  Ingen av dere er den samme (er like). Du tror kanskje at dette ville være et svært komplisert puslespill, men for Ånden er det ikke det, for helheten av alle dere tilsammen blir kombinert til en enhet. Det er et puslespill hvor egenskapene til en, hjelper den andre på måter dere ikke engang er kjent med. Så det blir innviklet for deg å tenke på, men ikke for oss. Det er en elskverdig og velvillig innstilt (menneskekjærlig) energi, og den er bevisst (den tjener et bevisst formål).

Så, kjære healer, jeg vet hvem som er her og jeg vet hvem som lytter og leser. Selv hvis du opplever problemer eller vanskeligheter i kommunikasjon med Ånden, så vet du nå hvorfor. Hvis røret blir større, kan vanntrykket gå ned, men leveringen av mengden vann forblir den samme. Dynamikken i det du mottar som kanalisert informasjon og helbredende energi, må kanskje justeres på måter du ikke forventer. Dette er for at du skal få de samme eller enda bedre resultater. Vit dette: Planen er at ingenting kommer til å bli verre. Forstår du? Det er planen (designet). Hvis du mottar den samme informasjonen gjennom en større portal, så tillater den en renhet som ikke var der før. I stedet for å bli sprayet med rask, intuitive tanke, reduseres nå hastigheten slik at du kan se det og bruke det bedre.
2014 – En Ny Begynnelse  2014 er en ny energi, og begynnelsen på forøkelsen av den gamle Sjelens evne til å arbeide langt bedre på planeten enn før. Dette er energien som du alltid har forventet som en gammel Sjel. Det er begynnelsen av din tid, men det kommer til å ta en stund, og noen av dere kommer ikke til å føle det enda fordi deres sanser reguleres. Men, generelt sett, skulle det være en følelse i dere alle og i de som lytter, som sier at dette året er svært annerledes enn forrige år. Du burde være i stand til å ta et dypt åndedrag og si, "Jeg er så glad det er 2014 og jeg kan føle forskjellen". Ikke bare gjenta det en eller annen har fortalt deg om det, men bruk heller ditt iboende (innate: det medfødte; instinktet), intuisjonen som du har, til å bekrefte hvordan dette føles.

Så vi begynner en serie med kanaliseringer, og jeg forteller aldri partneren min når de kommer til å inntreffe, om åavmystifisere den Nye Tidsalder (New Age). I prosessen med denne redegjørelsen, har vi fortalt dere at noe av dette meget vel kan være støtende. Dette er spesielt sant for lærerne som har en tenkemåte som ikke så lett lar seg endre. De har alltid undervist i en bestemt ting på en bestemt måte, og det har fungert for dem. Så hvorfor endre det?

La meg henvende meg til lærerne, bare for et øyeblikk: Kjære dere, i den gamle energien, før 2012, ble absolutt alt dere mottok presset gjennom et filter, et mørkt filter av gammel energi. Så mye av det som dere måtte arbeide med var metaforer, ikke direkte informasjon. Dere ga det da en lineær form og leverte det som best dere kunne. Ingen fikk det feil. Dere gjorde simpelthen det beste dere kunne med det dere hadde. Men nå, når dere fjerner filteret, og dere ser hva det virkelig handler om, kan det bli en "aha" opplevelse for dere. Vær snill å forstå at denne kommunikasjonen er en gave og det er ingen bedømmelse involvert. I stedet, er det bare en invitasjon til deg om å åpne øynene dine i ett nytt, lysere og klarere rom og si, "Å, det er annerledes enn det jeg har lært ut". Feire den nye klarheten og lær så ut det du nå ser.

Litt ny informasjon kommer til å begynne å oppklare hva du har gjort, og kan meget vel endre litt av paradigmaet du alltid har trodd at du har kontroll over. Det kommer til å bli litt annerledes. Det er som de som endelig ser teksten til en sang på trykk, og blir klar over at de har sunget feil ord! Melodien er den samme, men teksten er nå mer korrekt. Det er på den måten.  Så du har kanskje sunget sangen og lært bort sangen og syntes om sangen, men når du åpner de forklarende notatene og endelig får se teksten nedskrevet, så sier du, "Oppsan!" Så ta et dypt åndedrag et øyeblikk. Si til deg selv, "Det er OK, det er OK, nå har jeg mer klarhet, og jeg vil lære det ut annerledes, og bedre!"
 
Ganske ofte vil Mennesker ta en situasjon som denne og de vil vri den til å tilpasses en egenverdi tilbøyelighet (bias), og de vil se på deres liv og si, "Jeg har gjort det feil, og derfor, så har jeg feilet og mislyktes". Forstår dere, kjære dere, at dette er gammel energi lære? Det er en lære hvor en gammel energi bevissthet kommer i veien for å gi "styringskorrigeringer" til lærere og intuitive. Det er oppfatning – oppfatning om din storhet. 
Gå Ut Av Linearitet   Det første vi ønsker, å gi dere er en formaning om å forsøke å avsingularisere eller omgjøre ting (desingularize: fjerne det, å gjøre det enkeltstående/entall. Singular: entall; å gjøre ett ord etc. enkeltstående). Alt dere har er lineært, så alt må passe inn i deres modell. Vi har sagt dette før: Mennesker lever i 3D og derfor blir alt fornemmet og oppfattet i 3D. Som regel forsøker dere alltid å regulere alt slik at det er i overensstemmelse med deres oppfatning av deres egen virkelighet. Dere må være fornøyd med lineariteten og klassifiseringen (compartmentalization: handlingen med å fordele ting i klasser eller kategorier av den samme typen) av alt dere arbeider med. Selv om noen konsepter dere mottar fra Ånden åpenbart ikke er lineære, må dere fremdeles regulere dem på en lineær måte for å føle dere komfortable. En Engel er EN entitet (eksistens). Gud har EN stemme. Det er EN diett for alle. Det er EN måte å tilbe på, å be på, og å se Gud på.  Det er EN riktig måte. Det er EN av deg, og det hele er rommet i hjernen din. (Den siste er virkelig morsom om du kjente sannheten.)

Det er mer komplisert enn som så. La meg bli mer presis slik at dere vet hva jeg snakker om. Ånden har alltid snakket til menneskeheten i kode. Hvis dere har lest profetibøkene i Bibelen (
Den Hellige Skrift), er versene i kode. Nostradamus skrev sine firelinjete strofer i kode slik at hans venner ikke skulle vite hva han gjorde. Men han mottok også sine budskaper om fremtiden i kode fra Ånden. Sann åndelig profeti ble alltid gitt i en tilsynelatende metaforisk koding, selv de mest dyptgripende budskapene for planeten. De innfødte (urbefolkningen) mottok det og leverte det på samme måte. Det kom alltid som metaforer – alltid metaforer.

Hvordan snakker en flerdimensjonal Gud til et ensifret dimensjonalt Menneske? Svaret er gjennom metaforer. Betydningen av deres ord metaforisk, er å bruke andre ord eller situasjoner, som ville foreslå en likhet med den virkelige betydningen. Dette hjelper på klarhet og forståelse, spesielt når du ikke snakker det samme språket. Har du noensinne vært nødt til å kommunisert med noen som bare snakket noen få ord av ditt språk? Du gjør bevegelser, lyder og ord de forstår for å formidle den egentlige betydningen. Dette har alltid vært måten Ånden har arbeidet med dere på.

Likevel har noen lærere, spesielt de eldgamle, tatt metaforene bokstavelig og lært dem ut som fakta. Når alt kommer til alt, "Gud sa det". Dette er vanlig og dere vet alle dette. De sju dagene det tok å skape Jorden var ikke sju dager. De var sju tildelinger (
guddommelig ordning) av menneskekjærlig og velvillig nåde, hvor ting ble skapt på en måte som ga mening, og resultatet var skapelsen av en Guddommelig planet og livet på den. Dette er imidlertid eksempelet på det vi snakker om. Dere ser nå den sunne fornuften i det, og dere har funnet ut hva Ånden virkelig mente. Så nå er det tid for å begynne å anvende denne samme sunne fornuften på noen av de tingene som dere daglig hører i deres åndelige liv eller har lært om i deres metafysikk. Dette ville inkludere generelle ting, så vel som bagateller. Det er bagatellene som vil få deg i vanskeligheter, når alt kommer til alt.
 
Et Eksempel   Her er et lite eksempel. Når som helst du ser ordet krystallinsk forbundet med noe åndelig, enten det er et gitter eller en planet eller en entitet, forstå at det er metaforisk. Det betyr det som holder vibrasjon eller husker. Så, når du for eksempel får en kanalisering om at det er en krystall engel som leverer budskap, får du kanskje plutselig en oppfatning av en engel laget av krystall. Så gir du denne steinengelen et navn, og ganske snart er det noen som tilber den, og du vil få laget små krystaller som har vinger og ser ut som en engel. Da vil naturligvis noen til slutt begynne å kanalisere krystallengelen, med krystaller over hele scenen. Forstår du hva jeg sier? Det opprinnelige budskapet betydde noe helt annet. Jeg vil at du skal begynne å forstå at kanaliserte budskap, selv mine inkludert, ofte er metafysiske. De forteller en langt større historie enn noe lineært budskap noensinne kunne gjøre, siden de "åpner opp" sinnet for sammenligning med mange, mange andre egenskaper (attributter) av sannhet. Dette er grunnen til at vi bruker så mange lignelser.

En krystallengel er en Englegruppe (alle Engler er en del av "Guds suppe" og ingen er enkeltstående (
singular: entall), som er ladet med opplagret informasjon eller en vibrasjon som "husker" hvem du er og kanskje til og med din personlige Akasha. Dette Englenærværet vil da kanskje kunne hjelpe deg langs veien, med å gjøre krav på det du har lært i tidligere inkarnasjoner. Det er en velvillig innstilt hjelper til å arbeide med din storhet. Liker du dette bedre enn en stein med vinger?

En krystallplanet er ikke en planet i det hele tatt. Det ville være en "lagringsplass" for Sjeler av alle slag, kanskje en del av systemet for inkarnasjon og tilbakevending. Men det er en metafor for hvor flerdimensjonale ting blir lagret og husket. Forestillingen om "planet" er bare for dere, siden dere ikke har noen begreper om den virkelige flerdimensjonale kvantelager egenskapen. Forstår du? Det er en metafor.

Informasjonen som jeg nå gir, i denne nye energien, blir gitt slik at det vil klargjøre og rydde opp i ting, ikke gjøre livet enda vanskeligere. Hvis du anvender denne regelen om å "se etter metaforene" til mange av de tingene som ikke gir mening, vil du kanskje begynne å forstå Gud mye bedre. Det vil bidra til å avmystifisere visse egenskaper rundt det du er blitt fortalt i fortiden.

Ja, vi har detaljer – klassiske detaljer – men hvis vi ga dem, kunne de såre og skade Hjertene til dem som har undervist annerledes, og vi vil ikke gjøre det. Vi vil ikke gjøre det. I stedet gir vi dere ammunisjonen til å undersøke ting selv, og det som dere kanskje "holder fast ved" som doktrine (lære) eller sannhet, som kanskje er langt annerledes enn dere trodde. Det er bare en av mange tingene vi ber dere om å gjøre. Sunn fornuft. Var det en Edens Hage? Kunne det ha vært en metafor for Gaia? Var det en snakkende slange? Kunne det ha betydd noe annet? Visste du at en slange er en budbringer av visdom for visse innfødte folk? Når du begynner å se den utrolige sannheten i noen av disse eldgamle historiene, vil du se Guds Kjærlighet så mye klarere, og dette vil begynne å avmystifisere mytologien rundt deg.
Atskillelse   Slutt å atskille ting! Vi forstår at det er absolutt normal atferd for Mennesker å atskille ting. Dere atskiller for å overleve og vi har snakket om dette før. Vi har fortalt dere at den største forskjellen mellom den gamle og den nye energien, er at den gamle energien atskilte og overlevde fordi dere vandret i mørket. Den nye energien har lyset slått på, og nå kan dere se hverandre. Det er ingen grunn til å atskille nå, fordi det ikke er noen frykt for andre. Dere kan se dem nå! Så i stedet, kom sammen. Men det er lettere sagt enn gjort. Gammel overlevelsesenergi kommer til å bli en av de vanskeligste tingene å omskrive. Se på hva gammel energioverlevelse har til felles. Den frykter å sette Mennesker sammen på nye måter. Gjenkjenner du setningene nedenfor?

Telefonen er djevelens verktøy.

Fjernsynet vil forderve og ødelegge barnas sinn (
gjør dem umoralske).

Internett er begynnelsen på Antikrist.

Facebook stjeler de sosiale ferdighetene til unge mennesker.

Hver av disse er en sosial revolusjon, som bringer verden nærmere sammen. Men det gamle energiens overlevelsesinstinkt er å frykte dem alle.

Jeg vil at dere skal begynne å praktisere å komme sammen på måter dere ikke engang forventer. Her er et eksempel, uten å fornærme noen, uten å såre noens Hjerte. Eksempel: Du er en vesterlending. Du møter en mann og han bærer et hodeplagg. La oss snakke om en vanlig tankeprosess, basert på overlevelse.
 
OVERLEVELSE:  Umiddelbart ville hodeplagget gi en indikasjon med hensyn til hans trossystem, kanskje hvor han kommer fra, hans kulturs avstamning, og kanskje språket han snakker. Det betyr også for din oppfatning, fordi du egentlig ikke vet så mye om det, at han sannsynligvis ikke kommer til å like deg. Når alt kommer til alt så er ikke hodet ditt tildekket. Så hva gjør du? Vanligvis går du en annen vei. Kanskje han er fra Midt-Østen? Det er mange i Midt-Østen som bærer et hodeplagg. Imidlertid vil alt i kroppen din, alt som hjernen din er blitt lært, da atskille ham fra deg. Hjernen din vil begynne å krysse av for resonnementet og logikken: Dere har ingenting til felles. Hvis dere kommer i snakk, vil det ende dårlig fordi han ikke tror på det du tror på. Du tror heller ikke på det som han tror på, og han ville ikke lytte til deg. Han praktiserer simpelthen avstamningen han er blitt lært. Du vet ikke så mye om det, men du ser at han bare følger det han har fått beskjed om å gjøre. Du står fritt med hensyn til ikke å bære et hodeplagg, og han står ikke fritt til det. Forstår du? Overlevelse har atskilt dere, rettferdiggjort det innenfor dine gamle oppfatninger, og fikk deg til å handle. Du går den andre veien. Det er atskillelse – det er overlevelse. Det kommer til å kreve en masse annerledes tenkning om måten ting fungerer på for at dere skal endre dette. 
ET NYTT PARADIGMA (MØNSTER):  Kjære deg, tenk på dette: Du møter en mann med et hodeplagg. Sinnet ditt er langt fra overlevelse. I stedet, er det årvåkent for å se om det er noe dere har til felles. Dette er faktisk en "ny overlevelse" hvor du intuitivt forstår at dere trenger å forbindes, ikke atskilles. Intuisjonen din fungerer, og her er det den forteller deg: Det er denne mannens virkelighet å bære et dekke som hans måte å ære Guden i sitt indre på. Det er hans kultur, men han gjør det åpent slik at du kan vite at han tror på Gud. Det gjør du også! Han ærer sin Gud så mye at han ikke er redd for hva folk vil tenke om ham når han bærer et hodeplagg (plagg som dekker hodet). Det er litt som med deg, i det at du heller ikke er redd for det du tror på. Du har noe til felles med denne mannen, i det at dere begge elsker den samme Gud. Nå, her er hva som deretter skjer. Visste du at han forventer at du går din vei? Han har båret et hodeplagg hele sitt liv og han går rundt i et samfunn som ikke gjør det. Han vet hva som er vanlig atferd, og han har sett det gang på gang. Så i stedet, hva gjør du? Du tar ham i hånden. Du ser ham inn i øynene. Du smiler og hilser Guden i ham og Guden i deg. Dere har ting til felles. Dere trenger ikke engang å snakke om det. Du trenger ikke engang å bli venner med ham.

Hva tror du reaksjonen hans ville bli? Han ser en balansert person som ikke bryr seg om han bærer et hodeplagg. Han spør ikke om hvorfor, han bare vet at han møtte et elskverdig, balansert Menneske! Forstår du hva som nettopp skjedde? Ikke bare endret du ditt mønster, du endret hans! Kanskje han vil gå fra dette stedet mindre tilbøyelig til å tenke at de som sier at de er esoteriske kommer til å gå den andre veien. Dette er begynnelsen på et helt nytt regelverk, og vi kunne utvide disse eksemplene i det uendelige. Vi kunne snakke om land og hva de kunne gjøre, noe som kunne bringe dem sammen ved å bruke det de har til felles, i stedet for å bruke en gammel historie om atskillelse.

Det nye paradigmet kommer til å kreve en annen form for overlevelse – menneskekjærlig overlevelse. Du hører kanskje disse tingene i denne kanaliseringen og du sier, "Åh, hvor fint. Det er et flott konsept, Kryon". Deretter går du ut og du glemmer. Det jeg ber deg om å gjøre, New Ager, er å praktisere det. Jeg utfordrer deg. Hva sier du til det? Grunnen til at jeg vet hvor dypt det er, er fordi jeg kan se hva som kommer til å skje. Jeg kan se det fordi jeg allerede har sett det på andre steder og i andre verdener. Potensialet er så sterkt at det er en visshet. Det er ikke spådomskunst å vite at et potensiale nesten er 100 prosent. Er det spådomskunst at når du hopper opp i lufta, så kommer du til å komme ned igjen? Nei, det er potensialet av å kjenne til hvordan ting fungerer rundt deg, slik som med tyngdekraften.

Når du begynner med en ny oppfatning av ikke å atskille andre fra deg, se hva som skjer. Det er ikke bare om en mann med et hodeplagg, det er naboen som ikke tror på det som du tror på. Det er den du har unngått; den er den som kanskje til og med går den andre veien når du dukker opp. Kanskje du vil få en mulighet til å si "hallo" til den personen i et tilsynelatende synkronisert møte? Gjør noe opprørende! Hils dem på en hengiven måte, men det, og gå videre. De vil tenke på dette i lang tid. Er Gud i deg i stand til å gjøre dette? Svaret er ja.

Kjære dere, dette krever arbeid. Når du begynner å endre den du er, hvordan du oppfører deg og hvordan du reagerer på situasjoner, omskriver du humanismen, gjør du ikke? Du omskriver din grunnleggende Menneskelige natur. Det er invitasjonen. Aldri før i historien om åndelig menneskelighet, siden planetens utsåing fant sted, har cellene i kroppen din vært mer mottakelige for forlaget om endring i atferd – hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Jeg vil si det igjen: Den nye balansen på planeten er paradigmet om balansert overlevelse. De som er balansert er de som kommer til å bli sett som sterke. Disse er de som kommer til å overleve kaoset av forandring rundt dem.  Disse er de som vil bringe fred til planeten.
 
Den Nye Balansen   I fortiden var det de kaotiske som tiltrakk seg mest oppmerksomhet, og fikk det som de ønsket. Disse samme personene vil nå imidlertid bli sett som fektende barn som oppfører seg dårlig. Menneskeheten vil se dette, og i stedet se etter balanse. Enkeltmennesker, foretak og åndelige systemer vil søke en balanse som gir åndelig mening og sunn fornuft.  Den Nye Tidsalder (The New Age) blir også kalt esoterisk. Det er steder på planeten hvor ordene New Age betyr kult eller sekt. Det blir derfor ofte erstattet av ordet esoterisk i min kanalisering. Så jeg bruker begge disse betegnelsene omvekslende. Dette er gjort slik for at dere skal forstå betydningene av det som følger. 
Velvillig Innstilte og Menneskekjærlige Hjelpere   Det er mange der ute som kanaliserer vakre, esoteriske eksistensgrupper. Noen av navnene på gruppene er svært gjenkjennelige fordi Mennesker har kanalisert dem i veldig lang tid. Jeg vil gå videre og nevne noen av gruppene som er representert om et øyeblikk. Jeg gjør dette i fullstendig Kjærlighet, og aldri for å fornærme noen eller for å gjøre noe galt mot noe Menneske. I stedet gjør jeg dette for å åpne opp mulighetene som til og med er større enn det som noen av dem lærer ut. Det er mange grupper som blir kanalisert og mange bøker med hensyn til disse gruppene. Vi nevner Arcturianerne, de fra Sirius, fra Orion, og vi nevner også Pleiadianerne. Disse er bare fire, og det er mange flere. Men det er forvirrende for mange med hensyn til hvem disse er, og hva dere skulle tenke om det hele.

Jeg vet hvordan Mennesker tenker. Vi lever sammen med dere! Vi holder din hånd gjennom vanskeligheter. Vi gråter sammen med deg; vi ler, og vi er din støtte. Når en kanal dukker opp og informasjonen gir gjenklang hos deg, er du interessert! Kanskje den kanaliserer de fra Orion [for eksempel]. Et Menneske kan si, "Disse er mine typer! Jeg elsker virkelig denne informasjonen". Så klynger du deg til den og du setter en boks rundt den, og det er dem du ønsker å høre fra. Når noen spør, "Vel, hva med Arcturianerne?" Du sier, "Vel, jeg vet ikke når det gjelder dem. Jeg har aldri hørt om dem. Jeg har bare hørt om disse fra Orion og det er de som er de ekte og virkelige, fordi det er dem jeg gir gjenklang med. De hjelper meg".
 
Dette representerer Mennesket på sitt 3D beste. Forstår du hva du har gjort? Du har ekskludert de andre fordi EN gruppe var først eller ga gjenklang hos deg. Det er hva overlevelse gjør. Den atskiller og ekskluderer.  Organisert religion har gjort dette i årevis, bringer planeten til et sted hvor det er EN GUD med tusenvis av "bokser" med atskillelse. Det er ikke sunn fornuft. Jeg ønsker å avmystifisere de esoteriske gruppene jeg har nevnt. Det er på tide, esoteriske Menneske, å se skjønnheten i systemet, for den Nye Tidsalder har også satt seg selv i bås og atskilt seg selv fra sannhetens storslåtthet.

Alle disse som jeg har nevnt har en likhet, kjære dere. Jeg vil begynne ved begynnelsen. Jeg begynner med historien om galaksen og en vakker historie som du kanskje har hørt før fra andre eller meg. Det er en av de aller vakreste historiene som vi kan fortelle.
 
Historien om Deres Galakse   En gang i tiden ble en galakse skapt som var fylt med Guds Kjærlighet. Den kreative kilden som skapte den hadde et menneskekjærlig velvillig system som er milliarder av år gammelt og mer enn nok tid til å utvikle millioner av planeter av alle slag. Fysikken til denne galaksen var predisponert for fullstendiggjøring, balanse og liv. Det var ikke en tilfeldig fysikk slik dere har antatt, men heller en som har et menneskekjærlig og velvillig innstilt formål. Når planetene ble avkjølt og utviklet liv, ville en planet i gangen få valget om å bli utsådd med åndelighet. Menneskene på hver planet ville få deres DNA endret en smule, og en test som varte i tusenvis av år ville begynne. Testen ville være å se om, i prosessen med å leve, de kunne oppdage Gud i det indre – det menneskekjærlige og velvillige skapelsessystemet. Hvis de gjorde det, fikk de tillatelse til å gå inn i oppstigningsstatus, hvor det fysiske faktisk går opp i en høyere enhet med eller smelter sammen med en flerdimensjonal virkelighet.

Det tar mange tusen år å bli en oppsteget planet. I prosessen, kommer hver sivilisasjon svært nær den kreative kilden til alle ting. I prosessen, blir hver til slutt bedt om å velge en annen planet i galaksen, langt fra deres, og frøsette dem med deres hellige DNA. Følger du meg? Dette er systemet. Med fritt valg, blir nå Menneskene på den valgte planeten intuitivt frøsatt med evnen til å bære en Sjel og bli oppmerksomme på mørke og Lys – og begynner på deres oppdagelsespuslespill, eller ikke.

Det er dem som vil si, "Vel, Kryon, hvor kom de første frøene fra?" De kom fra sentrum, den Store Sentrale Sol, kjernen, det som dere kaller Gud, den kreative kilden som er overalt. Bagatellene eller de mindre detaljene i dette er ikke viktige. Det er langt viktigere å finne og puste inn ren luft, enn isteden å tilbringe tiden din med å spørre om hvor luften kom fra [en metafor].

Det som er viktig for deg å vite er dette: Du har slektninger i galaksen! Nummer en, de ligner veldig på dere. Nummer to, de har DNA som er veldig likt deres. La oss oppklare dette. Jeg kommer til å gi dere informasjon som vi har gitt tidligere, men som dere skulle høre igjen, bare så dere ikke vil glemme det. Når dere begynner å oppdage enkle livsformer i deres solsystem og bortenfor, kommer dere til å oppdage at strukturen til DNA-liknende molekyler er felles. Dere kommer til å oppdage at deres planet ikke er isolert fra galaksen i dens prosesser med utvikling av liv og skapelse. Planetarisk utvikling behandler i sannhet ting på en unik måte på grunn av miljøet på forskjellige planeter, men på grunnleggende vilkår, er DNA en utvikling av kompleks liv som inntreffer naturlig, og biofysikken i dette er en del av måten livet utvikler seg på overalt i galaksen. Det er ikke unikt for Jorden.

Dine slektninger i disse andre verdenene er humanoide, og de likner på dere. Noen er større på grunn av ernæring eller gravitasjonsegenskaper og noen er mindre. Men de er ikke skremmende skapninger med 14 øyne og tre armer og med skrikende stemmer. Det kommer til å bli en av de største tingene dere finner ut en vakker dag – at det er liv slik som deres, overalt. Jeg vil fortelle deg, kjære deg, at når du finner ut dette og forstår hva det betyr, vil du forstå alt om intelligent design og du vil kjenne til en velvillighet i galaksen og din planet som har arbeidet for å gjøre ting likt dette, overalt.

Kan du forestille deg en begynnende sivilisasjon for milliarder av år siden? En planet, den første, utsådd med Guds kunnskap? Kan du forestille deg at en planet kunne gjøre dette? For øyeblikket har den ikke noe navn, og navnene på innbyggerne, rasen eller hva du nå enn måtte ønske å kalle det, har heller ikke noe navn. Det var for veldig lenge siden. Det tok millioner av år, men de klarte det mot alle odds. Det er forresten en historie som vi alle kjenner og elsker. Det var begynnelsen, og hvilken historie det er! Den handler om hva de gikk igjennom og hvordan de frøsatte en annen planet – bare en på en uendelig stjerneklar himmel, en sandstrand som går så lang du kan se og bare et sandkorn blir utvalgt [metafor]. De fant den, og de gjorde det, og dere kjenner ikke til den verdenen heller, for det er altfor lenge siden. Den klarte det ikke forresten, og derfor frøsatte de en annen. Den klarte det heller ikke, og de frøsatte enda en. Denne tredje klarte det, og dere vet ikke deres navn heller. Det var altfor lenge siden.
I gjennomsnitt må hver eneste planet ha omtrent en million år fra utsåing til uteksaminering. Hvordan får det deg til å føle deg? La meg spørre deg: I ordningen med åndelig utvikling, hvilket år tror du at du er i? Hvis jeg sa år en, ville det gi mening? Vel, dere har en lang vei å gå!

Men la meg fortelle dere noe – dere har krysset beslutningsmarkøren. Det er en beskrivelse av punktet hvor Menneskene på en planet langsomt begynner å forstå hva de gjør og hva målet er. Det starter klokken. Ikke la dette gjøre deg trist. "Vel, Kryon, jeg trodde at det kom til å skje i løpet av noen få generasjoner". Virkelig? Du tenkte at om noen få generasjoner så ville dere alle vandre rundt som Lys? Et par generasjoner? Det finnes dem som faktisk tror det. Begynn å bruke sunn fornuft.

De gode nyhetene, kjære dere, er at alt dere har gått gjennom i over 30 000 år på planeten – trasket gjennom gammel energi – er over. Nå er anledningen du kom for. Dette er grunnen til at du kom hit, og noen flere gode nyheter er dette: Det spiller ingen rolle hvor lang tid det tar, du personlig kommer til å ta del i det hele! Ja! Ingen av dere kommer til å "gå glipp av slutten" på dette vidunderlige (skue)spillet [metafor]!

Hvert eneste liv fra nå av vil være i denne nye energien. Når du ankommer som et nytt Menneske fire levetider fra nå av, la oss si om 300 år, kommer du til å våkne opp [bli født] annerledes. Når du åpner øynene dine, kommer du ikke bare til å gjenkjenne din mor, du kommer til å gjenkjenne Jorden! Innen noen få dager, vil sinnet ditt si velkommen tilbake! Barnet som du er, så snart som øynene dine fokuserer, vil huske"Det er en kopp. Det er mat. Hei, det er skapningen som er gift med mamma". Du vil finne ut av det. Om en måned eller to vil du kanskje gå – kanskje før. Du trenger ikke å lære å lese (med mindre det er et språk du aldri har lært). Vi har fortalt dere dette før. Se etter dette. Gir ikke dette mening for deg, at du ikke skulle være nødt til å lære grunnleggende Menneskelig handling om og om igjen? I stedet er det tid for å huske det!

Dette er hva åndelig utvikling kommer til å skape. Det kommer til å bli litt hurtiggjennomkjøring (
fast-tracking) som settes i gang, og vi har bare ikke fortalt dere om dette enda. Det er noen mestere som kommer tilbake og dere vil ikke se dem som mestere. Dere vil se dem som oppfinnere. Det er i orden og de vil ikke bry seg om det, siden de bringer flerdimensjonale oppfinnelser til planeten som tillater dere å forstå materiens mønstre. Nå, dette betyr kanskje ingenting for deg, men forestill deg det sammen med meg. Forstår du at hvis du kjente materiens mønster, så kunne du da utforme materie? Hvis du hadde teknologien til å forstå mønsteret, kunne du ved å bruke det til og med endre massen. Slik som kroppens stamceller, har også materie et mønster.

Spør en fysiker. Ikke tro meg på mitt ord om dette. Spør en fysiker, "Ville det være mulig hvis du hadde verktøyene og forståelsen til å reprodusere atomstruktur?" Ja. Jeg forteller dere hva som kunne skje, og årsaken til at dere ville være i stand til å gjøre det er fordi dere ikke vil bli forstyrret av krig og grufullheter og pest. Forstår du hvordan dette fungerer, kjære deg? Det er en ny form for overlevelse. Jo mer dere samarbeider med hverandre og forsøker å se de andres "indre Gud", jo mer får dere som en planet og jo mer kommer dere videre og gjør fremskritt.

For milliarder av år siden, førte en planet til en annen, for en million år eller der omkring i gangen, og noen få omdreininger rundt omkring i galaksen. [Siden alle planetene og stjernene går rundt galaksen i den samme hastigheten, er det en konstant for å måle tid for alt intelligent liv i galaksen. Hver sol og hver planet rundt hver sol har det samme kontrolluret hvis du måler tid i revs (omdreininger pr. minutt, omdreiningstall) eller delvise revs rundt midten av galaksen. Så planetariske sivilisasjoner kan relatere til hverandre på denne måten. Hvis du snakker med noen fra en annen planet om år, så har de ikke peiling på hva du mener, for dine år er ikke deres.]

Pleiadianerne er deres foreldre. Da deres planet gikk inn i oppstigning og de hadde den fullstendige Gud i deres DNA, ble de klar over hva de hadde gått gjennom. Endelig visste de hva de var der for, og de mottok en fullstendig pineal forbindelse – 100 prosent effektivt DNA – men de forble fremdeles i det fysiske [De forble i fysiske kropper.]. Vet du hvordan det er? Ikke se etter deres 3D skip. Disse vakre vesenene er viklet inn i dere og de kommer og går slik de ønsker.  De gjør det imidlertid bare ved å "tenke" på det.

Dere [på Jorden] var de neste, og den eneste planeten etter dem til å bli utsådd. Men visste dere at de hadde sine egne åndelige foreldre, akkurat slik som de er deres åndelige foreldre? Navnene på deres foreldre og foreldrene til deres foreldre er Arcturiske, de fra Orion og fra Sirius. Alle disse hadde også egne åndelige foreldre, og de igjen hadde så sine egne foreldre. Lytt: Hver eneste en av disse gruppene er en del av deres "kreative kilde familiegruppe". Noen er deres åndelige besteforeldre, og noen er deres oldeforeldre. Noen er til og med mer enn det. Det er også eldgamle på deres planet fra andre deler av galaksen som bare er "her for å hjelpe".

La meg spørre deg om dette: Hva vet du om egenskapene til biologiske besteforeldre som dine foreldre ikke har? Hva føler du med hensyn til dine besteforeldre, levende eller døde? Du ser annerledes på dem enn foreldrene dine, gjør du ikke? Dine foreldre deltar aktivt (are hands-on), men dine besteforeldre gjør det ikke. Dine besteforeldre er de som ønsker å underholde deg og hjelpe deg og ta deg med til steder.  Mamma og pappa? De er litt annerledes. De er her for å forsikre seg om at du overlever og gi deg livets regler.

Pleiadianerne frøsatte deg og de er dem som er ansvarlige for informasjonen når du åpner tidskapslene. De er dem som utsetter deg for alle testene i det Krystallinske Gitteret og andre systemer de har skapt for å skape forbindelse med deg for din åndelige oppvåkning og overlevelse. De er dem som sier, "Kom igjen, la oss gå!" Åh, men besteforeldrene, de er dem som gir den aller mildeste hjelpen, siden de er mer tilgjengelige og ikke har den samme typen ansvar som foreldrene har. De er også en langt mer moden og eldgammel gruppe enn foreldrene.

Forstår du hvor dette fører hen? Arcturianerne og de fra Orion og Sirius er i ditt DNA, fordi du har "galaktisk Akasha arv". Du kjenner dem, og de kjenner deg.  De er sannsynligvis de mest hjelpsomme gruppene på planeten. Ikke atskill dem fra de andre, og ikke tilbe dem. Se systemet, kjære dere, for det som det er. Absorber dem alle og vit at akkurat nå er de med oss i dette rommet, i denne kommunikasjonen. De elsket det faktum at vi nå hjelper til med å avmystifisere hvem de er. De som kanaliserer dem sier kanskje at de er fra her eller der, men jeg vil at dere skal se etter metaforene i deres informasjon, for disse metaforene vil peke på sannheten. Grunnen til at disse gruppene er her og hjelper, er at de er deres åndelige besteforeldre og oldeforeldre. Det er grunnen til at de føles så gode for dere, og det er grunnen til at noen av kanaliseringene som kommer fra dem er så rene og så glimrende. Hvis kanalen er ren, vil du se hvem de er. De elsker deg og de vet hvem du er.

Det er viktig at de gamle Sjelene som sitter foran meg forstår hva jeg sier og vet at jeg ikke snakker i kode eller i metaforer. Akkurat nå snakker jeg om virkeligheten og åndelig sunn fornuft som er vakker. Denne informasjonen kommer direkte fra den kreative kilden som dere kaller Gud. Gud er større enn noe du er blitt fortalt, kjære deg, og når du begynner å fornemme dette, vil jeg at du skal huske en ting før vi sier farvel. Når du begynner å fornemme skaperens under, vil jeg at du skal huske hvor det kom fra, for din Akasha avstamning er Gud. Tenk over det. Det er på høy tid at du plukket deg selv opp, sto stolt med hodet høyt hevet, og gjorde krav på denne avstamningen. Si "hallo" til dine besteforeldre.

Kanskje de har ventet lenge på dette? Er dette for skremmende? For noen er det det. For andre, ringer sannheten som en bjelle av renhet og besvarer spørsmålene de lenge har stilt. Kjære dere, dere har hjelp. Anerkjenn det, arbeid med det. Bruk det!

Og Slik Er Det!
KRYON
Oversatt av Solfrid SolEra

Ingen kommentarer: