lørdag 15. februar 2014

Forsikringer!

Nå er vi inne i det første året hvor jorda er fri fra 'mørket'.  For en tanke!  Nå produseres det Lys på jorda i en slik overflod, at vi 'vokser' enormt i bevissthet og åndelighet.   Vibrasjonsnivået på jorda øker tilsvarende.  Når jordas oppstigning fortsetter, fortsetter også veksten i planeten og befolkninga.   Det er den frie viljen som avgjør om veksten skal fortsette og om folket vil være med på den utviklinga som er igang, eller ikke.  Men spliden vil fortsette på jorda inntil Lyset er blitt så sterkt at det fortrenger alt mørke.  Den rasjonelle bevisstheten sprer seg utover hele planeten nå, noe som vil gi fornuftige samtaler og diskusjoner etter hvert.

Uvanlige stormer vil forekomme i denne avslutningstida, med påfølgende rekordhøye, og ditto lave temperaturer.  Flommer, tørke, skogbranner, jordskjelv og vulkanutbrudd er typiske bevis på jordens egen, indre rensing, samt på overflaten og i atmosfæren. Dette vil føre til et moderat klima globalt, etter hvert.  To store flekker på månen er kun  skygger av fredelige romskip i omløp.  Flekkene forsvinner og dukker opp igjen som følge av at skipene forflytter seg.  Det er en kjensgjerning nå, at andre sivilisasjoner er i bevegelse rundt jorda.  Dette er fartøyer som er ute i fredelige ærend, så ingen trenger å kjenne frykt på grunn av slike besøk.

Matthew har mer;  Matthew's messages

Ingen kommentarer: