lørdag 8. februar 2014

02 - 02 - 2014: Aktivering av en Ny Tid/Rom Harmoni i en Sang av Ild og Is - Av Celia Fenn

Når vi ser tilbake på dette året, tror jeg vi vil erkjenne at det skjedde noe utrolig bare i løpet av de siste få dagene. Det har vært et skifte av en stor størrelsesorden som har åpnet opp våre Tid/Rom oppfatninger og introdusert en ny harmoni til vårt oppfatningsfelt.
Hvis det lyder merkelig … er det fordi det sannsynligvis er merkelig. Mange av oss har opplevd den rene "selsomhet" de siste få dagene, i egenskap av at våre gamle oppfatninger om livet og om Tid og Rom blir endret og åpnet på utrolige måter.  
Dette skjer i det jeg liker å kalle en "Sang av Ild og Is", lånt fra den populære fantasiserien med dette navnet. Ilden er Solar Maximum av Soleksplosjonene som vi nå opplever. Jorden blir bombardert av bølge etter bølge med Solar Lys, så vel som noen svært høyfrekvente galaktiske supernova sjokkbølger. Disse bølgene av Lys bringer inn bølger av informasjon, lyskoder for den Nye virkeligheten, fra Solen og fra Galaksen og fra selve det Kosmiske Hjertet.

Disse lysbølgene er en feiring av gjenfødselfornyelse og transformasjon. Med hver bølge av lys blir vi gitt flere DNA-instruksjoner med hensyn til hvordan vi kan vokse og utvikle oss på linje med veksten og utviklingen i kosmos. Informasjonen i vårt "lokale" rom/tid naboskap blir mottatt via solar rådet og det galaktiske rådet, og deretter delt med Jorden og integrert av Jord rådene, Jord vokterne, de eldste og barna.

Resultatet av disse aktuelle bølgene har vært å bryte gjennom de "gamle" strukturene av oppfatning, og introdusere en ny oppfatning av den harmoniske flyten i tid og rom. Som et resultat har mange mennesker merkelige opplevelser med tid, med rom, og med deres oppfatning av seg selv og sine forhold.

For enkelte vil det som var viktig plutselig slutte å være det. Forhold som virket viktige vil plutselig bli slutt og gå i stykker. Ideer som virket viktige vil bli kassert. Ikke bare fordi du forandrer deg, men fordi du endrer frekvenser. Du er ikke på det samme stedet du var tidligere. Det er ikke engang sikkert at du er i den samme tidslinjen eller livshistorien som du var før!

I det øyeblikket, river menneskeheten seg løs fra den gamle Newtonske/Darwianske oppfatningen av virkeligheten, gjennom den Einsteinianske/Freudianske oppfatningen av den menneskelige virkeligheten i det siste århundre, til det 21. århundres oppfatning av kvante virkelighet som en flyt av tid og rom som er flytende og fleksibel og som kan endres og omkalibreres. Når nok vesener aksepterer denne virkeligheten blir det den nye "normalen". Og slik er det … den gamle "normalen" brytes ned og blir erstattet med kvanteflyt og harmonisk bølge opplevelse …

Vel, hva betyr det? Det betyr at ingenting er fast og solid, ikke engang tid og rom, ikke engang fortid og framtid, ikke engang her og nå. Det hele er en samskapelse av lys og energi. Når du er "i spillet" så å si, kan du slutte å leve ditt liv som en enkel "spasertur" nedover en fast tidslinje ledsaget av karma og skjebne, og skifte til konseptet med mangfoldige tidslinjer og valg. På ethvert gitt tidspunkt kan du ta et valg som vil plassere deg på en tidslinje og skape en ny fremtid eller skjebne. Det er eventyret om livet på Jorden.

Evnen til å fokusere energi gjennom intensjon og drømming, og så å styre denne energimanifestasjonen ned en tidslinje gjennom valg, er ferdigheten i det 21. århundres kvante virkelighet. Og det er i sannhet en ferdighet, men en ferdighet som lett kan vinnes. Det er simpelthen å forstå at du ikke er "fanget" i noen virkelighet, og at valg vil gjøre deg i stand til å fase-skifte virkeligheten og skape en ny tidslinje med nye opplevelser.

Ildstormer og de grunnleggene prinsippene i Galatisk Bølgesurfing
Denne utrolige bølgen av dynamisk lys som sveipet gjennom galaksen og antente vår sol, har unektelig skapt stor turbulens på Jorden. Når det gjelder været, har mye av den nordlige halvkule vært gjenstand for snø og is. Mens dette er vanskelig for folk, er det også virkelig bra for lysbølgene, ettersom den kjøligere temperaturen avkjøler Jorden, slik at den ikke blir overopphetet fra lysbølgene og de store byene, som allerede er planetariske "spenningspunkter", ikke blir "kokt".
Den krystallinske strukturen i snø er også bra for mottakelsen av lyskoder i Jorden.  Så det vil kanskje hjelpe deg til å takle snøen og kulden, når du vet at dette hjelper Jorden med å jorde de mektige bølgene av lys og åndelig ild.
Du har kanskje også lagt merke til noen få andre ting … hvor mange mennesker som er blitt syke, blitt psykotiske, eller har forlatt planeten i det siste. Disse mektige bølgene av lys akselererer valg og finner sårbarhet hvis du ikke er jordet. De akselererer også renselse og aktiverer healingkriser, det vi kaller "sykdom", og de gir folk en mulighet til å velge å reise hvis de har behov for det eller hvis det er bruk for dem andre steder. 
Bølgene av lys aktiverer også dype sjeleformåls-koder, og du vil oppdage at etter denne bølgen er blitt ferdig, vil du begynne å få nye følelser rundt ditt sjeleformål i den Nye virkeligheten som kalles den Nye Jorden.

Du kan også, som tidligere nevnt, befinne deg i et nytt "rom" og en ny tidslinje, med nye mennesker og muligheter som dukker opp etter hvert som du beveger deg videre framover. Dette kan gjøre deg urolig fordi du plutselig vil bli nødt til å "gi slipp" på ting som var viktige. Det kan være forstyrrende og kan skape dyp og intens engstelse og uro, mangel på søvn og paranoia hvis du ikke er jordet.

Nøkkelen til å "surfe på bølgene" av kosmisk lys er å være jordet, la disse bølgeformene bevege seg gjennom deg, og bli ikke overrasket over hvor du ender opp. Det er aldri bare ett bestemmelsessted – det er mange muligheter. I ditt liv er du kanskje blitt lært opp til å ha et "mål" og en "drøm". Ja. Men vær oppmerksom på at det kan være mange måter å komme til dette målet og mange muligheter til å manifestere denne drømmen. Ikke begrens deg selv, vær åpen for strømmen av energi og bølgene av lys som du styrer og som vil ta deg dit hvor du trenger å være hvis du tillater flyten, og tillater mulighetene og synkronitetene. 
Dette betyr i virkeligheten å leve ditt liv på en jordet og organisert måte, være klar og tilstede og fokusert i 'et, men fremdeles åpen for manifestasjon av mirakler og andre virkeligheter. Andre løsninger. Andre mennesker og steder.
Vær rolig og tillitsfull, vel vitende om at du er på akkurat det rette stedet til riktig tid. Og at du samskaper denne reisen med mange andre, både i denne verden og hinsides den.
02-02-2014
Den aktuelle lysbølgen nådde sitt klimaks den 2. februar, og du har kanskje lagt merke til hvordan internett sydet av frykt for katastrofe og vanskeligheter på den tiden. Mange fryktet en gjentakelse av 9/11. Vel, hendelsen den 9/11 forskjøv unektelig Jorden bort på en ny vei, men den ble ledsaget av traume og manipulasjon.
Denne gangen ble traumet og mørket avverget av Lysets Familie, de mange Lysarbeiderne som simpelthen holdt Lyset og gikk med på å være kanalen for de frigjorte energiene i denne bølgen.
Ettervirkningen vil være mye likt 9/11 ... folk vil føle engstelse og stress og forvirring, men de vil ikke vite hvorfor. Det er intet synlig brennpunkt for følelsene og tankene, og derfor kan ingenting bli manipulert! 
Dette betyr imidlertid at mange mennesker ikke vil forstå hvorfor de føler seg så sinte, fortapt, bortkommet, frakoblet og engstelige. Det er her dere vil bli bedt om å fungere som menneskelige engler, og hjelpe dem til å forstå hvordan endringene berører dem og hjelpe dem til å gå over i den Nye virkeligheten. Dere vil hjelpe til i den store Oppvåkningen som vil finne sted i kjølvannet av denne mektige flommen av lys.
Folk vil begynne å stille spørsmål ved sin egen oppfatning av virkeligheten og vil ha behov for å bli veiledet inn i den nye oppfatningen. Og det skjer i stor hastighet. Der hvor vår utvikling pleide å ta hundrevis av år, har vi nå oppnådd et stort sprang på bare 13 år, og dette vil bli akselerert i fremtiden. Det er sannsynlig at vi kan oppnå enda en akselerasjon innenfor fem eller seks år, hvis vi er i stand til å arbeide med denne energien og styre manifestasjonen.
Det er dette vi er her for. Vårt sjeleformål, når det blir fornyet, vil ta oss inn i fødselen og manifestasjonen av denne Nye virkeligheten med flerdimensjonal og flytende tid/rom virkelighet, side ved side med skapelsen av den Nye virkeligheten. For den Nye virkeligheten er ikke bare på ett sted, den består av flere lag og eksisterer på mange værenplan. Etter hvert som vi utvikler vår oppfatning og aksepterer denne Nye virkeligheten, vil vi begynne å se hvordan disse virkelighetsnivåene arbeider sammen i prosessen med samskapelse og manifestasjon.
 
KILDE: http://www.starchildglobal.com/Fireandice.html


Oversatt av Solfrid SolEra
solera@online.no

Ingen kommentarer: