mandag 17. februar 2014

Det er ikke gull alt som glitrer - det er heller ikke snø alt som snør!

Verden har en 'mørk' klan som stadig vekk pønsker ut en måte å kvitte seg med resten av befolkninga på.   De sjøl skal overleve i underjordiske bunkere eller utomjordiske romskip.  Bolig skal de ha på nye planeter i Rommet, mener de.  Men er det så enkelt som d'herrer tror, eller har de forsøkt å bruke en iboende kapasitet de ikke mestrer?  Her må da ordtaket:  "Den som lever får se," gjelde!

Jeg har nettopp tilegnet meg denne kunnskapen, og bare rister på hodet av dumhetens hærførere. Det snør over USA, men det er snø uten vann!  Denne snøen inneholder komponenter som ikke er sett i snø tidligere.  Forskerne har våknet!   Nå avsløres den tause, men desperate verden - de arme krekene kommer ut av hullene sine!  Dette gjør klanen for å skape frykt, siden frykt og håpløshet sannsynligvis er den mentale og følelsesmessige tilstanden de kjenner best.  

Framprovoserte kriger og produserte sykdommer har i eviglange tider vært deres løsen.  Folket har punget ut og betalt hele gildet i form av skatter og avgifter, men nå er det plutselig slutt på tålmodigheten hos betalerne.  Dessuten har folkets bevissthet gjort en brå vending, nå lar de seg ikke 'blodsuge' lenger - de forstår hvordan det henger sammen.  For en frihet det er å forstå hvordan noe henger sammen, og å se det store bildet.

Ingen kommentarer: