mandag 7. mars 2016

Det er på Valgdagen det blir avgjort!

Det ser ut til at det er tvingende nødvendig for mange å synes synd på noen, og så springe til avisa for å vise hvor omtenksomme de er. Er dette for at de skal framstå med en ørliten flik av 'nestekjærlighet' i  bagasjen - eller?  Det er soleklart at det ikke er optimale tilstander for verken gamle eller andre som dessverre befinner seg i dette samfunnets ulike skikt idag.

Jeg skriver ikke dette for å tekkes noen andre, det har jeg ikke noe behov for.  Jeg kommer fram med min mening når jeg synes det velmenende Norge blir for kvalmt, for uekte, for kynisk.  Jeg kunne også skrevet det samme - og ment det inderlig - det er mange jeg synes har det for bratt i sin alderdom og elendighet. Men er det mine distanserte, velmenende Ego-sukk de trenger?  Nei!

Noen av landets reserver kunne vært brukt til å rette opp utsatte gruppers hverdag, men pengene fra den regjeringa vi har hvor H og FrP bestemmer retningen - går til de som fra før har stappfulle bankbøker. Det er pengebaronene som skal digges nå, slik at denne regjeringa får sine stemmer ved neste valg.  De som ikke forstår dette har et problem ved valget!

Jeg mener at den sittende regjeringen ikke har anledning til å ta slike avgjørelser for meg - de har kun én stemme akkurat som jeg har og derfor må de holde seg borte fra å digge noen til sin egen fordel og bare det!  Fra en regjering er det Landet og landets innbyggere det skal tenkes på og arbeides for.  De velgere som ikke forsto hva de fikk ved siste valg, kan prøve på nytt igjen ved neste ...!

Jeg oppfordrer alle velgere til å tenke tanker som tar for seg fordelingsprinsippet - ikke egoismen!  Alle valg skal avgjøres til landets og innbyggernes beste, ikke etter den enkelte borgers EGO. Hvis velgerne tenkte på denne måten under Valg, så vet vi alle sammen at vi ikke ville ende opp med slike tilstander som vi har idag - hvor Ego`et råder.

Tukáte


Ingen kommentarer: