onsdag 9. mars 2016

Gratulerer! Slutt på tretten tusen års slaveri !

Den prosessen som har pågått i lang, lang tid nå, er endelig ved sitt sluttpunkt.  Nå skal den indre og den ytre verden forenes fullstendig ved de nødvendige rituelle handlinger.  En stor oppgradering i frekvensene er også nødvendig og samtidig vokser vi mennesker i bevissthet!  Vår storhet rykker stadig nærmere!

Vi overflatefolket har ikke hatt stor tro på at det fantes mennesker inne i Jorda - nå får vi syn for sagn!  Poenget nå er helt å kvitte seg med enhver omgang med de ‘mørke’ som har holdt oss i sin skrustikke all den tid.  Hele vår verden har vært infisert av de mørkes grep rundt våre liv.  13 000 års slaveri er snart over!


Tukáte

Ingen kommentarer: