søndag 21. februar 2016

Nå og Da og hva kommer så ... !

Hvis jeg får spørsmålet - om verden er utslitt - vil jeg svare ubetinget JA.  Det er vi mennesker som utgjør verden og vi mennesker er utslitte!  Vi har prøvd alt, men mange vil si at vi ikke har prøvd alt - begge deler er riktig.  Slik er det blitt  i menneskenes verden nå, alt er riktig og spør du - ja, så er alt galt også.  Det flyter rundt oss det som skulle vært strukturer og plasser - steder for menneskelig utfold - heller er det bare rot og tull over alt.  Mye tullsnakk fra alle kanter også - mange vil kalle dette for det samme!

Det skyldes at så mange nå skal prøve ut sine ideer - ideer som i gamle dager ville blitt nedstemt fort - så færrest mulig ville lagt merke til det.  Nå skal derimot alt klines utover - vises fram - være til skue for alle i de utenkeligste situasjoner. Tenker du over det er det millionvis av situasjoner som kan oppstå om vi tar dagens menneskelige hop i betraktning.  Det er ingen rolige tanker lenger - nå er tankene urolige og de kommer ut som fort snakk og enormt mye latter - latter som slett ikke er smittende, men som etterapes likevel.

Hvor har de gode ideene tatt veien?  Ideene med gull i bunn.  Ideene som liksom levde og som kunne bevege seg av seg sjøl - trengte ikke noen sendebud i alle varianter - de beveget seg med det samme de var klekket.  Dette var ideer, men ikke med gull i munn, men med gull i bunn.  Det var det som var så enestående fruktbart med ideene i gamle dager - de ble båret fram på gull! Det var ingen munn verken her er der som samlet på gode ideer for å gomle på!

Ideene skulle ut og det fort!  Derfor var det stor rørelse i alt som rørte seg ute enten det var dyr eller mennesker - de var i den samme bevegelsen - bevegelsen med gode ideer som skulle flyte ute blant folket.  De gode gamle dager hadde ikke fly eller lyntog som kunne spurte i luft eller på land med gode ideer - nei, spurte gjorde menneskene og dyra.  Menneskene vandret over fjell og dype daler med de gode ideer som skulle ut for å bli kjent!

Så kom ideene ut og så ble de omsatt til folkeforlystelse og mye annet som samfunnet trengte for å putte inn i tida - få verden på plass i skuffer og skap og på de store arenaer.  For en verden! Knakende god verden kompakt i sin utførelse med alt sitt innhold - fullverdig som det var - som levende livskvalitet. Dette var de gamle gubbers verden - gubinnene var for finstilte - det var ikke plass til dem - ikke ennå!

Tukáte

Nå er det 22. februar 2016 og vi har fått vite hva som kommer ... !  Skal skrive mer om det etter hvert. 

Tukáte

Ingen kommentarer: