søndag 7. februar 2016

Matthew Ward 18. januar, 2016

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjelene som er stasjonert her, dette er Matthew.  

Vi jublet sammen med dere da jubelen spredte seg over at en internasjonal avtale var blitt oppnådd mot slutten av 2015, for å tøyle de menneskeskapte årsakene bak forandringer i klimaet. Det er riktignok slik at Moder Jord gradvis beveger seg i retning av et moderat klima over hele kloden; klok og 
handlekraftig innsats fra verdens regjeringer er imidlertid helt avgjørende med tanke på deres helse, både planetens og fremtidige generasjoners, og de høye vibrasjonene av håp omkring denne enestående innsatsen for å løse problemene gjennom globalt samarbeid, styrker besluttsomheten om å nå de målene som ble satt. At representanter for omtrent 200 nasjoner signerte betingelsene i avtalen som hadde vært drøftet så lenge, er i seg selv bevis på vibrasjonenes positive effekt.    

En annen ting som innvirker på forholdene på Jorden og alle hennes livsformer er det vidt utbredte chemtrails, selv om medlemmer av vår universelle familie hele tiden har redusert den toksiske virkningen av dem.  For et par år tilbake var det slutt på penger til slik spraying, men kun kort tid var himmelen deres klar. Illuminati klarte å skaffe ny finansiering av prosjektet sitt slik at de kunne fortsette å forårsake rekordlave temperaturer, tørke og flommer i tillegg til å skape åndedrettsproblemer for mennesker med svekket immunsystem.  

Vi vet ikke når det vil bli slutt på chemtrails, men stoppe vil de – publikums kunnskap om deres ødeleggende effekt er stadig økende og Illuminatis innflytelse fortsetter å smuldre opp. Fortsatt er forklaringen på sprayingen at det skal beskytte ozonlaget som forhindrer at solens skadelige stråler når Jorden. Faktum er at representanter for den mørke makten, for tusenvis av år siden i deres tidsregning, opprettet et nettverk av ozon-molekyler for å forhindre at solens velgjørende stråler nådde inn til planeten, og det at ozonlaget gradvis har blitt tynnet ut er resultatet av Moder jords innsats for å kunne gjenvinne sin miljømessige helse og forbedre helsen til alle hennes beboere.

Gjennom en del år nå har vi sagt at Illuminatis kontroll over økonomien, handelen og verdens valutaer gjennom århundrer, ville komme til å ta slutt.  Uro på børsmarkedet – transaksjonene er ikke noe annet enn et virvar av komputeraktivitet uansett, fordi de ikke har noe pengemessig fundament - vil etterhvert føre til slutten på Illuminatis finansielle kvelertak slik at det nye globale økonomiske systemet kan implementeres. Denne uhyre komplekse prosessen vil ikke skje over natten, men er designet slik at overgangen fra det tvers gjennom korrupte systemet til et nytt system basert på edle metaller kan gjennomføres med minst mulig forstyrrelser og avbrudd i tjenestene. Ønsk velkommen alle indikasjoner på at et hederlig, rettferdig økonomisk system, ledet av kunnskapsrike personer med moral og åndelig integritet er på vei.

Vær så snill å ikke tro at “de tilsynelatende uopphørlige opprørene og kampene” i Midtøsten og Nordafrikanske land er et tegn på at freden neppe noen gang vil komme til den regionen. Det dere bevitner er de fortsatte virkninger av energier som ble satt i bevegelse for lenge siden gjennom sine "tilknyttede instruksjoner", negativt ladete tankeformer som skyter opp fra planeten. Energi kan ikke gjøre U-svinger. Når de først har blitt gitt en retning, så holder de seg på den kursen inntil dens “tilknyttede intensjoner” er brukt opp og energien igjen blir fri til å være sitt nøytrale selv, klar til å tilknyttes nye “instrukser”, og i de nevnte områdene har "kamp-instrukser" blitt forsterket gang etter gang gjennom årtusener. Tiden for denne evige syklusen å opphøre er nær forestående, og i dette er deres rolle helt avgjørende - å være optimistisk, tillitsfull, vennlig, takknemlig, omtenksom og tilgivende gjør at dere utstråler høye vibrasjoner som setter i bevegelse energistrimler i retning av den fredfulle verden dere kom hit for hjelpe til å bringe inn.

Et antall lesere har skrevet om det de refererer til som “islamisering av den vestlige verden”, en annen har spurt om dette er en “bevisst destabilisering av Europa”, og uroen blant lesere i USA stammer fra den terrorhandlingen som ble utført av et muslimsk par i California og den anti-muslimske vandalismen som fulgte i kjølvannet av den. Det er logisk å attribuere disse perspektivene til Al Qaeda og den Islamske Stat (IS), men for en stor del er dette frykten for ulikheter, en alminnelig reaksjon mot alt som blir oppfattet som markert forskjellig fra det man er vant med.

For å svare om disse uttrykte bekymringene; individer i, eller påvirket av, disse gruppene hevder at de handler i sin religions navn, men deres brutale ringeakt for liv og deres hersking ved hjelp av terror er stikk i strid med de grunnleggende bud i Islam. For noen århundrer tilbake handlet også kristne som dro ut på korstog, ut fra ekstremistiske ideologier som var sørgelige forvrengninger av den troen de reiste ut for å spre.  

Den historien skjedde i en periode med svært lave vibrasjoner som ikke bare fostret, men også gav kraft til barbarisme -  som for eksempel at horder av publikum jublet når folk som hadde en tro som avvek fra deres egen, ble plassert på arenaen for å bli drept av løver. Ett resultat av dagens dramatisk økte vibrasjonsrate, forsterkning av personlige karaktertrekk eller atferd, har mye av den samme effekten på individer med sadistiske tendenser, hvor de fleste av dem handler ut fra totalt forvrengte oppfatninger om sin egen eller andre religioner. Med unntak av disse individene – kun en håndfull av Jordens befolkning – så lever troende muslimer og kristne etter de positive bud i sine religion og tar klar avstand fra de ekstremt grusomme eller ufleksible avsnittene i Koranen eller Bibelen som oppfordrer til harde straffer eller grusomhet, som overhodet ikke har noen plass i dagens liv og levnet.

Elskede familie som tilhører ulike trosretninger, deres formelle religiøse ritualer og skikker er forskjellige. Men fundamentet i deres liv er det samme. Dere høyakter og ber til et Høyeste Vesen; dere holder familien i ære og gir deres barn de høyeste verdier; dere ønsker å være produktive på en meningsfull måte, å leve i trygghet, ha god helse og fremgang; dere hjelper mennesker som er i nød. Etterhvert som bevisstheten øker over alt i verden, vil alle religioner utvikle seg til den åndelige renhet som folk av enhver tro helhjertet vil omfavne.  Samfunnet vil respektere hver eneste person som sitt gude-selv, uløselig knyttet til alle andre på sjelsnivå, og frykten for forskjellighet som ligger under fiendtlighet, uforsonlighet og splittelse vil ikke lenger eksistere på Jorden.  

"Hva er det som ligger bakom, forårsaker eller utløser alle disse skyteepisodene?? Jeg får meg ikke til å tro at folk eller sjeler frivillig velger å dø, etc." Selv om leseren refererer til masseskytinger i USA, så er dette noes om skjer over hele verden. Også her er det virkningen av de fremherskende vibrasjonene: Individer med radikaliserte oppfatninger eller mentale svekkelser handler ut fra sine intense negative følelser.  Og noen av dødsfallene har vært assassinasjoner på den ene eller den annen måte – vitenskapsmenn, journalister, folk i helseprofesjonen, individer i regjeringen som ikke lar seg kjøpe - enhver som har informasjon som Illuminati ikke ønsker skal bli kjent for offentligheten.     

Dersom karma ikke er involvert, er det en "utligningsfaktor" som kommer til anvendelse. Personer hvis sjelekontrakt ikke inkluderte å dø da deres fysiske liv faktisk endte, får godkjent å ha fullført tredje dimensjons karma, om nødvendig; dersom ikke dette er tilfelle vil dødsfallet kansellere ut en vanskelig opplevelse som ville blitt valgt i en senere inkarnasjon. Enten det er sånn eller slik, så gjør individene fremskritt i sin sjelelige utvikling, og det er målet for enhver sjel. Det er på samme måte med mennesker som blir skadet på en måte som totalt endrer deres liv, men hvor det ikke var en del av sjelekontrakten, og mordere som handler utenom sjelekontraktens klausuler pådrar seg en tung karmisk byrde i en annen inkarnasjon.

Når det gjelder påstanden om at pave Frans og president Obama har deltatt i sataniske ritualer og pedofili, så ser det ut til at siden Illuminatis forsøk på å myrde disse mennene har mislykkes, så griper de til plan B: Å sverte disse to særdeles mektige individene som er i ferd med å rykke opp Illuminatis nettverk med roten. Det som er sant er at det internasjonale hovedkvarteret til den sataniske kulten befinner seg i de dypeste kjellere i Vatikanet og at pave Frans og noen få kardinaler som deler hans pågangsmot, er i ferd med å ta skritt som vil eksponere og få slutt på disse diabolske ritualene. Det er også sant at satanismen har sterkt fotfeste i de Forente Stater, inkludert underholdningsindustrien hvor "filmer som fremstiller falske sannheter" lett kan produseres, og president Obama arbeider sammen med andre for å få en slutt på ritualene i dette landet.

Nå vil jeg snakke på vegne av meg selv, som Matthew. Det jeg skal fortelle er kjent for alle sjelene som er stasjonert her, men av to grunner er det mest korrekt at jeg snakker for meg selv. Det første er fordi jeg var gjest-tilstede-i-ånden, kan man kanskje si, ved en konversasjon som nylig fant sted mellom min søster, min mor og to venner som var på besøk. De tror at de fleste mennesker i USA vil få sjokk når sannheten kommer ut om at tjenestemenn på det høyeste nivå i regjeringen var involvert i den nasjonale tragedien som fant sted 11. september, 2001.

Siden kort etter denne hendelsen har fotografier; vitenskapelig analyse av ruinene; rapporter fra ingeniører, arkitekter og folk fra luftfartsindustrien; samt de mange avvik fra standard prosedyrer vært tilgjengelig på Internett og klart vist at den offisielle forklaringen er falsk. Men fortsatt er det slik at folk som får se disse bevisene vil velge å ikke tro på dem. Hvorfor? Fra barnsben av blir dere innpodet at alt hva "myndighetene" sier er korrekt og til beste for folket. I begynnelsen er det foreldrene og andre voksne familiemedlemmer, men etterhvert som barna blir eldre inkluderer myndighetene lærere, religiøse ledere, leger, tannleger og politisk valgte myndighetspersoner. Det å lære at personer hvis ord man tok for å være selve sannheten, tok feil, er desillusjonerende. At en president og hans kolleger kunne bedra sin nasjon så nådeløst og forrædersk, og lyve for hele verden, ja det er ubegripelig.  

Den andre grunnen til at jeg snakker på vegne av meg selv dreier seg også om 11/9. En sykepleier hvis pasienter av og til snakker med henne etter at de gikk over, sendte en e-post til min mor. Hun skrev at en representant for de menneskene som døde da tårnene ble sønderrevet med fullt overlegg, at de ønsket å sende sitt budskap til verden gjennom meg, og ordene deres er like overbevisende nå som da:      

  "La ingen flere liv gå tapt. Dette er tiden for å løfte kjærligheten høyere enn alt. For medfølelse, for å bringe healing til dem som har mistet sine kjære og til dem som er såret, for å bringe healing til Jorden. Vi ber dere være klar over at de hjerter som har hardnet slik at de ønsker å drepe andre for å hedre oss, de trenger kjærlighet mer enn noe annet. Vi ber dere innstendig fra hele dette riket i Himmelen, om å tale om kjærlighet, om å åpne øynene så dere klart kan se hva som skjer på Jorden, og løfte dere over den tragedien som har blitt iscenesatt av et mørke dere ikke en gang kan forestille dere og som betrakter deres verden som noe de kan skalte og valte med etter eget forgodtbefinnende.  Vi ser alt dette herfra. Vi trenger at dere hjelper myriaden av lysarbeidere ved å oppløfte deres hjerter og la lyset få komme inn, ved å trøste dem som så nylig er rammet av sorg. Dere må lytte til vår bønn. Vi arbeider i lyset for å hjelpe dere og vi er for alltid knyttet sammen med dere i kjærlighet".

Alle sensitive sjeler i dette universet blir triste over at blodsutgytelsene fortsetter og i enkelte øyeblikk kan til og med dere lysarbeidere føle at det aldri tar slutt. Kjære dere, drepingen vil ta slutt og det vil også blind tillit til informasjon fra "myndighetene." Dere sier at "Sannheten vil sette dere fri." Ja, det er helt sikkert! Ikke bare vil sannheter komme frem som lenge har vært skjult, men folk begynner å få tillit til den veiledning de får på sjelsnivå, hvor sannheten allerede er kjent, og når opplyste mennesker krever forandringer vil det bringe fred i verden.               

Informasjonen om sjelen i forrige budskap fortsetter å generere kommentarer og spørsmål og vi ønsker disse anledningene til å tilby mer innsikt velkommen. Men først vil vi ta opp det som en leser i de Forente Stater skrev:  "Hvorfor snakker Matthew så mye om alle disse sjelegreiene som han likevel har gitt utdypende forklaringer på tidligere, når det er så mange viktigere ting som skjer her?"

INGENTING som skjer noe som helst sted i verden er viktigere enn at dere kjenner den sjelen dere er! Uten dette er det ikke mulig å ha noen forståelse av selve livet. Ingen bevisst forståelse for at dere er det reneste kjærlighet/lys energi eller at dere er multidimensjonale gude-selv med ubegrenset kapasitet for manifestasjon eller at dere har samtidige liv i andre deler av universet eller at dere designet dette livet slik at dere kunne være med og hjelpe til i Jordens forvandling.  Dere ville ikke innse at som den sjelen dere er, så VET dere alt dette og mye, mye mer, men at densiteten i den fysiske virkeligheten forhindrer de enorme lagrene av universell viten å nå inn i deres bevissthet. Hensikten med budskapene våre har alltid vært å tilby opplysning, veiledning og oppmuntring gjennom disse unikt utfordrende tider, og det gjør oss glade og takknemlige at ifølge tusenvis av e-poster og brev som er sendt til min mor, så tjener budskapene sin hensikt.

Når det er sagt, så hadde de temaene leseren hadde skrevet inn om, med den politiske situasjonen å gjøre, med media som stadig kaster bensin på bålet, og vi forstår hennes bekymringer. Andre lesere har gitt utrykk for de samme følelsene og de har selskap av millioner, deriblant mange som lever i andre land som også føler virkningene av beslutninger gjort i USA. Sjeler som er stasjonert her er apolitiske og ikke-dømmende, og når vi snakker om disse tingene, så er det for å forklare hvorfor politikk alltid har vært en pest på planeten – helt fra antikkens tid og helt frem til nå har mørkets mål vært å "splitte og herske" – og hvordan dette er i ferd med å forandre seg.

Som over alt ellers i dette universet er samtlige aspekter av politikk – retorikk, intensjon og handling – energi som fluktuerer på en eller annen frekvens eller vibrasjonsrate. For mange tideverv siden begynte denne vibrasjonsraten å synke og spiraliserte nedover helt til sivilisasjonen satt fullstendig fast i tredje dimensjon bevissthetsmessig, åndelig og posisjonsmessig. Da Gaia ikke lenger kunne holde ut den smerte og fortvilelse politiske ledere påførte massene, rope hun fortvilet om hjelp; øyeblikkelig begynte mektige kilder intensivt å stråle inn lys som reddet livet til hennes planetkropp og gjorde at den kunne begynne å stige opp.  Frivillige fra åndelig høyt utviklete verdener begynte å ankomme for å generere lys på planeten i tillegg til den overflod av lys som strømmet inn fra fjerne kilder. Etter hvert som lyset stadig er blitt intensivert har vibrasjonsraten også stadig økt.

Dagens vibrasjonsrate når det angår kandidater over hele verden som kjemper i valgkampen for å få politiske posisjoner eller allerede har høye offentlige posisjoner er som følger: De som pisker opp frykt i befolkningen; som anbefaler å bruke eller bruker makt mot andre; som undertrykker folk på basis av kjønn, rase eller religion;  eller er motstandere av programmer og politikk som ville være til beste for planeten og alle dens beboere, svømmer motstrøms i en stadig sterkere strøm som ønsker diplomati, forsoning, samarbeid, gjensidig respekt og beskyttelse av miljøet.

Til alle som stiller det samme spørsmålet som denne leseren: "Hvem kommer til å bli USAs neste president?" kan vi bare gjenta det vi tidligere har sagt: Vi vet ikke. De i Nirvana som overvåker Jorden, forteller oss at energien omkring kandidatene er altfor kaotisk til å kunne fastslå hvor mye som genereres av mediene og hvor mye som skapes av publikum. I tillegg er det temmelig mye som vil skje mellom nå og valget som vil påvirke velgernes beslutninger.  

Men vi kan fortelle dere hva vi kan observer fra vårt utsiktspunkt, om aktiviteten i Jordens energifelt av potensial, hvordan de universelle lover innvirker, hvordan andre sivilisasjoner har hjulpet dere og undrene som vil finnes i den Gyldne Tidsalderen i full blomst. Det er derfor vi har kunnet fortelle dere med sikkerhet at det ikke vil bli noen tredje verdenskrig, ingen atomeksplosjoner i verdensrommet, ingen massive forandringer på kontinenter og kystlinjer, ingen invasjon av andre sivilisasjoner som vil gjøre dere til slaver, samt at endetidsprofetier eller andre fryktfylte forutsigelser ikke har noen validitet.

Men fordi fri vilje gjelder over alt og fordi de utallige beslutninger samfunnet deres gjør hvert eneste øyeblikk påvirker hverandre, så vet vi ikke hvem som vil gjøre hva eller nøyaktig når noenting vil skje. Det vi faktisk vet er at folk i hvert eneste land ønsker å ha redelige, ærlige, kloke ledere som sikrer at alle deres borgere blir tjent på rettferdig og rettmessig vis. Elskede familie, lysvesener over alt i universet ønsker dette for dere, og det er på vei – det er selve grunnpilaren i Jordens skjebne! 

Ja Mor, jeg ser at det ikke blir plass til noen spørsmål om sjelen denne gangen. Vi vil besvare dem i det neste budskapet – jeg tror leserne vil være særdeles interessert i det første på listen din.

Til farvel sier vi, vi ærer og hedrer dere for deres lojalitet og urokkelighet i tjeneste for lyset og vi er med dere i ånden hele veien på deres jordiske reise.  

                       ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

Oversetter: Leif

Ingen kommentarer: