lørdag 20. februar 2016

Korrigering på feile premisser

Facebook er en liten verden hvor bilder og ord flyter om hverandre.  Denne verdenen har sine egne lover innenfor visse grenser, og stort sett er det bare milde gryntelyder å høre fra FB-familien.

Dog - en idyll varer heller ikke evig.  Jeg er en Alternativ person og kan møte all slags mobbing i den anledning - trodde jeg …!  Det var før BL dukket opp på min side på FB-arenaen.

Plutselig er BL en realitet innenfor min FB-verden.  En meget aggressiv realitet til og med. Jeg måtte forholde meg rolig så lenge BL blåste ut!  NB:  BL er ingen orkan, storm eller annet i den gata - BL er et menneske.”

Tukáte

Ingen kommentarer: