torsdag 25. februar 2016

Kroppen er et valg !

Matthew:  ”En sjel trenger ikke en kropp for selve livet ettersom dette er iboende i hver eneste sjels essens. Det er kun for å kunne oppleve fysisk det som ikke kan erfares uten noen masse for å fungere, at sjeler velger å ha en kropp av en eller annen sort."  

Matthew februar 2016

Ingen kommentarer: