mandag 29. februar 2016

Harde Bud!


Jeg tillot meg å mene noe generelt om prestetittelen/prestestillingen og kom dermed i disputt med to menn - en prest og en som kjente presten - de var begge støtt på mansjettene.  Presten rykket likesågodt ut i startfasen med å antyde ordet kverulant om de som ytret seg om denne tittelen. Dette er gutter som setter seg sjøl meget høyt, tydeligvis. Kvinner skal fortsatt tie i forsamlingen!
NB!  Det var nedenstående uttalelse fra meg som fikk presten til å gripe til kverulanten - meningene til folk skal prestene styre tydeligvis!  Morsomt.

Turid Sandø28. februar 13:03""
Jeg har alltid syntes at det å være prest var et merkelig engasjement i et samfunn - lite som stort. Tenk prest da! Nei, det er rart den dag i dag det! Snakke til en liten flokk av folket på stedet - og det er det! Ofte gikk vel folk i Kirka av ære-frykt for Presten! 
Kjell Ivar Berger28. februar 21:50
"Det var en forunderlig måte å beskrive presten og den kirkelige virksomhet på. Mytene om oss er tydeligvis svært seiglivede."

Kjell Ivar Berger28. februar 23:27 
"Selvsagt. Særlig den om at kverulanten har rett, uansett."

Sånn kan det gå om prester slår til.

PS  
Angrep er det beste forsvar - også for prester !
                                                                     DS

Ingen kommentarer: