søndag 3. januar 2016

Vi avanserer og vi ... !

Vi forflytter oss nå over til 5D, en høyere og ny tilstand av bevissthet.  Det betyr nye opplevelser, større evner og flere talenter. For å innta denne nye tilstanden, er det nødvendig at vi sletter alt hva angår det gamle innlærte stoffet.  Vi skal bli observatører !  

Vi er på denne tida iferd med å gå fra å ha (to sider) Lys og Mørke over til Triad fragment  (trekant).  I 6D er det vi virkelig forstår at vi er udødelige.  Her får vi gradvis kontakt med flere nivåer av våre triader.

Når vi blir flerdimensjonale blir oppfatningen av tid mer flytende og begrepene som er registrert av hjernen vil være mer komplekse og nøyaktige.  Når vi avanserer til 7D, er vi ved grensen for menneskelig utvikling innenfor denne sub univers-opplevelsen. 

Vi er nå istand til å integrere stadig mer av høyere frekvenser.  Vi får etter hvert mulighet til å nå høyere frekvensnivå.  Utvikling av ekstra sensoriske ferdigheter krever god tid.  Sjelefragmenter skal renses, balanseres og integreres i de lavere systemer i kroppen.

Les f.eks. :    Norwegian

Tukáte

Ingen kommentarer: