onsdag 6. januar 2016

Hva vil til slutt skje i Midt Østen ?

Iliuka ser og forteller hva som blir utfallet i dette området. Det kommer hjelp 'utenifra' og det vil si at de stridende krefter rett og slett kommer til å se Lyset - som igjen betyr at de kommer til å forstå hvor dumt det er å drive og jakte på hverandre med skarpe skudd.  Vi har alle ventet på at den tida skulle komme - at de skulle legge fra seg skuddiveren!

Spørsmål:

Mange føler uro og frykt rundt det som nå foregår i Midtøsten. Iliuka har tidligere sagt at IS skal bli beseiret ved at det dannes en koalisjon av flere internasjonale stater. Er det dette som nå skjer?

Iliuka:  Således vil den se at der er forbindelse mellom energier og mellom «makter» der før ei har talt til hinannen. Således vil der óg skapes til positive opplevelser i de vibrasjoner der søkes at attraheres just nu. Gjennom tiden så vil den óg se hva vi før har talt: Det vil ei skapes nogen fred for de riker før der kommer den ild der så er av Den store kosmiske Ånd. Konu Ekatah.

Dette vil da si at vi får hjelp «utenifra»?
Så er der korrekt. (021215)

Nedskrevet av Liv

Ingen kommentarer: