tirsdag 5. januar 2016

1. januar, 2016 - Mike Quinsey - Snart vil det skje ... !

Hilsninger til dere alle når dere nå ønsker det Nye Året velkommen! Det bærer løfte i seg til å bli et særdeles aktivt år fordi "alt det gamle" sliter med å takle de nye energiene som nå raskt kommer på plass. Resultatet er at det eksisterer mye forvirring, særlig blant dem som kun ser det som skjer på det ytre plan. Mye av det som skjer foregår ute av syne og det bringer sakte men sikkert den Nye tidsalderen, som nå er fire år gammel, til manifestasjon. De nødvendige forandringene kan ikke utsettes særlig mye lenger og får mer kraft bak seg for hver dag som går.  De mørke forsøker fortsatt å ignorere de helt åpenbare tegnene som forteller at deres tid på det nærmeste er ute. Det er ikke lenger i deres makt å diktere hva som skjer med Menneskerasen og deres makt minker nå hurtig.

Snart vil det skje ting som tydelig viser den nye retningen dere nå er på vei. Det gamle har uttjent sin rolle og kan ikke lenger opprettholdes når det står ansikt til ansikt med det som er i ferd med å manifestere. Det opprør og kaos som foregår rundt om i verden kan synes å være altfor stort til å få bukt med, men dere kan være trygge på at den Galaktiske Føderasjonen har det som skal til for umiddelbart å stanse alle krigshandlinger. Faktum er at de har blitt gitt større autoritet til å steppe inn og gå til direkte aksjon. Dere har så mye støtte og beskyttelse i denne tiden at dere overhodet ikke behøver å bekymre dere om hvordan det som skjer vil spille seg ut. Det er mer behov for deres støtte enn noensinne tidligere for å sikre at Lyset fortsetter å stå sterkt og mektig uansett hva som skjer omkring dere. Dette er en så uendelig viktig tid og hver eneste en av dere vil være tjent med å fokusere tankene deres på deres høyeste forventninger og ikke miste dem av syne.

Til tider kan det synes som om de mørke har overtaket, men det er fordi noen få enkeltindivider kan greie å skape så mye kaos og ødeleggelse. Sannheten er midlertid at makten bak makten er i ferd med å bli fratatt sin makt slik at deres innflytelse og handlingsmuligheter er alvorlig begrenset.  Til slutt vil aksjonene deres bli stoppet, for de vil bli fjernet fra Jorden og da vil dere raskt få se utrolige forandringer og igjen oppleve total fred. Som dere allerede har erfart øker vibrasjonene hele tiden og det vil nå et punkt hvor Oppstigningen vil skje. Dette er uunngåelig og ikke mulig å stanse, men sjeler som er av lavere vibrasjoner vil forbli på sitt nåværende nivå.

Med oppstigningen begynner den virkelige jobben og Jorden deres vil gjennomgå de nødvendige forandringer for å skape den Nye Jorden, en Jord som til slutt ikke lenger viser noen tegn etter de tidligere ødeleggelsene som var så åpenbare. Moder Natur vil bli restaurert tilbake til sine fineste farger og en skjønnhet som ikke har sett sin likhet på mangfoldige tusener av år. Alt vil være befridd for de forvrengte bilder dere i dag ser omkring dere og alt levende vil leve lykkelig sammen I fullkommen harmoni. Naturligvis vil forandringene trenge tid for å manifestere fullstendig, men jeg vet at dere vil glede dere over dem og finne dem oppløftende.

Dere må forstå at Oppstigningen har vært åpen for alle og hjelp har blitt gitt til dem som har arbeidet mot å være med på den. For dem som ikke oppnår å få være med på den, så er det ikke noe spørsmål om å bli betraktet som mislykket. Hver enkelt sjel utvikler seg i det tempo som passer for dem og det vil alltid komme flere muligheter etterhvert som syklusene kommer og går. Dere tar alltid med dere det dere har lært og for hvert utviklingstrinn kommer dere nærmere Oppstigningen.  Dere får all mulig hjelp fra dem som har gått foran dere og vet hvordan de skal gi dere den nødvendige viljestyrke til å lykkes.

Dere har mange Lys-Vesener med dere, som har inkarnert fra de høyere riker og noen av dem er allerede kjent og anerkjent for sitt arbeid.  Ved å bruke deres intuitive evner vil dere lett vite hvem dere kan stole på, men det er fortsatt mange sjeler som ikke er i stand til å komme seg videre og tilsynelatende sitter fullstendig fast i de lavere vibrasjonene. De har blitt så innsauset sine egen tro og oppfatninger at de ikke kan akseptere andre synspunkter. I den tiden vi er inne i nå er det viktigere enn noen gang å ha et åpent sinn, for sannheten vil komme frem og stirre dere i ansiktet. Dere vil aldri bli bebreidet for deres meninger, for før eller senere vil det bli åpenbart at dere har blitt ledet på villstrå av dem dere har hatt tillit til. Noen toneangivende grupper vil finne det vanskelig å forandre sin lære fordi de er redde for å miste ansikt, men det er helt nødvendig å se fakta i øynene, for ellers vil de bli hengende etter.

Etterhvert som tiden går vil det bli trygt å snakke åpent ut og mange folk som er vel kjent med sannheten vil tre frem. Fordi deres arbeid allerede er kjent for dere, vil det være enkelt å ta imot belæringene deres, men det vil være vanskelig for mange som sitter helt fast i sine religiøse overbevisninger. Det finnes sannhet i alle religioner, men den har blitt vridd og forvrengt av dem som søker makt over andre. Intuisjonen deres er den beste indikator på om ting er sant eller ikke, men ha i det minste et åpent sinn, så vil dere til slutt finne veien til Lyset.

Bekymre dere ikke om hvor langt dere er kommet når avsløringene begynner, for de vil være ledsaget av forklaringer som burde tilfredsstille de fleste sannhetssøkere. Det er ikke komplisert, men temmelig likefrem og lett å forstå. Den største hindringen er når folk har oppfatninger og tro som ikke aksepterer eller gir rom for livet etter døden slik som den virkelig eksisterer. Det finnes ingen død som sådan og når dere legger fra dere deres jordiske legeme, så flytter dere dere umiddelbart over i eterlegemet deres. Få sjeler, om noen, merker forskjellen, så overgangen er lett og svært velkommen og dere blir fri for alle deres jordiske plager som dere hadde med dere. Noen sjeler tror ikke på livet etter døden, men det vil de, når de har sjeler omkring seg.  Det dere har kanskje hørt om “Sommerlandet” dit de fleste sjeler reiser etter døden, er at det er mer som et mottakelsesområde hvor dere vil treffe deres nærmeste og kjæreste som vil hjelpe dere å finne dere til rette i den dimensjonen. Når dere etter hvert føler dere mer hjemme der vil dere finne at på dette nivået er tankens kraft større enn den var på Jorden og at det meste av det dere trenger kan bli “tenkt” inn i eksistens. Alle gjennomgår nøye det livet de har levd på Jorden og finner ut hvor godt de har gjort det i forhold til sin livsplan.  I tilfeller hvor dere trenger mere erfaring på enkelte områder, så vil det være "stoff" for deres fremtidige livsplaner.

Det er ikke mulig å komme unna sannheten, for i de høyere dimensjonene kan dere ikke tale annet enn sannheten uten at andre "ser" det. Når dere er klare for det, vil dere finne det rette nivået for deres videre utvikling og husk at alle nivåene der for deres evolusjon. Jeg kan ikke fortelle dere med sikkerhet hvor menneskeheten vil befinne seg på slutten av det nye året, men dere vil uten tvil være kommet mye lenger enn dere er nå.  Den Galaktiske Føderasjonen vil sørge for at ingen innblanding utenfra kan hindre at utviklingen går slik det er ment. Det var alltid meningen at dere skulle få all den hjelp dere trengte for å stige opp og det var forventet at dere ville lykkes. Det er imidlertid alltid en sjanse for at dere, når dere bruker deres frie vilje, kunne ende opp på gale veier, og dette ville måtte respekteres. Forøvrig er det grunn til å gratulere dere med at dere har greid å holde dere på den rette vei og vet at dere alltid vil få hjelp fra dem som går ved deres side.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres vei mot fullendelse.
Mike Quinsey.Oversetter: Leif

Tukáte

Ingen kommentarer: