onsdag 6. januar 2016

Det er sikkert mange som lurer på det samme !

Hva er Putins agenda, måten han styrer Russland på og måten han agerer ovenfor andre land?

Så kan der ei så meget berettes, for der er noget der vil skapes til synliggjørelser for Menneskeheten. Dog ei er der av negativ vibrasjon. Der er for at søke at bryte de gamle dominante mønster der før var - og for at påtvinge de ulike makter for at skape dialoger. Således vil der være til god gavn.

Så Putin er av lyset med andre ord..?
Den er. Konu Ekatah.
Vi ser nå en geopolitisk endring der USA mister sitt hegemoni. Stemmer det?
Korrekt.

Hva vil dette lede til i fremtiden?
Vi ser der ledes til hva der kan tales forvirrelser, dog så vil der skapes påtvungenheter til at forknyttes andre riker. Så vil der være til positiv stimuli for at skape forbindelser hvor der før var fiender.   Konu Ekatah. (021215)


Nedskrevet av Liv

Tukáte

Ingen kommentarer: