torsdag 7. januar 2016

La rausheten få bestemme i det levende livet!

Vi ser alt hva der tilføres din Jord er der en bevegelig «substans» og en bevegelig energi der påvirker forendringer av bevisstheten for Menneskeheten.

Søke óg at se at Moder Jord har óg sin bevissthet, - og alt som der lever og ånder på din Jord lever óg i sin egen bevissthets tanke.  

Alt er forenderligt nu. Lik der óg påvirker den magneto-energi: Hva der så skal forendres og forbyttes av de polare vibrasjoner, så er der óg lik den vil se underlige fenomener på sin Jord. Det er forberedelser på sådanne forendringer: opp skal blive ned, og ned skal blive opp. 
Forundres ei gjennom bekymmerens tanker, søke at tilføre gledens tilførelser. For det gamle skal opphøre sin eksistens for at ny kraft skal nedstige. 

Velsigne således sin egen bevissthet og alt hva den skaper til deltagelser for hva der så er i sin Jord.

Være til stede i livet og at ei søke at henge etter livets påkallelser. 

Kjenner den noe der er godt for livets utlevelser, så skal den leve det! 
Kjenner den hvorledes der er andre individer der begrenser kraften, så skal den like fullt stå opp for sitt selv i sitt eget lys.  

Alt der er av intensjoner for kjærlighet, så skal den leve etter kjærlighet. 
Se ei til de der mangler kraftens lys, dog se alt mere til de der søker at sprede lys.
Fordømme ei nogen, - og søke ei at skape forakt for noget som lever i ens liv. Se alt vil der vokse til alt bedre forbindelser. 

Vi takker for ildens lys og alt hva den opplyser.  ….

Bære fred i tiden der er, og søke at leve det levende livs betingelser, - det er klokt.
Vi takker for mennesker og eders undringer
Bære fred, bære fred!
Konu Ekatah! (021215)


Nedskrevet av Liv

Tukáte

Ingen kommentarer: