tirsdag 5. januar 2016

Sheldan Nidle - Desember 2015 - 12 Akbal, 16 Mol, 12 Manik

Selamat Jalwa! Verden fryder seg nå som utleveringene endelig begynner å manifestere! En ny æra for overflate-menneskeheten begynner. I den første delen av det kommende Gregorianske året vil dere få se en rekke forbløffende begivenheter. Nye regjeringer vil endre verdens nåværende mønstere, og sammen med fremveksten av velstand for alle, vil dette skyve deres mange tusen år gamle konsept med gjelsslaveri ned i historiens søppelkasse. Dette er bare én av deres grunnleggende prinsipper som dere må legge fra dere. Dere vil påny få kontakt med troen på at dere innehar en indre kraft og denne, kombinert med en kollektiv evne til å støtte hverandre, vil endre hvert eneste ett av deres mange regionale samfunn på grunnleggende vis. Denne økningen i deres personlige indre kraft og evner vil gjøre at dere raskt kan løse de fleste av de problemene dere står overfor i dag. Dette inkluderer deres nåværende vanskeligheter med energi og ressurser, så vel som de om involverer mat, bolig og omfordelingsproblemer i mange deler av verden. For å si det kort; dere er i ferd med å gjenoppfinne hvordan verden fungerer. Dette er bare begynnelsen på alt det dere raskt skal oppnå. Dette riket skal i tillegg få bevitne at frihet og likhet blir født påny!

Denne prosessen med å utdanne dere helt på nytt vil fortsette kontinuerlig. Baktanken med mesteparten av Jordens utdannelsessystemer er simpelthen å skape en verden fylt av et felles sett av virkelighetsoppfatninger som blir innpodet i alle. Hensikten var å sementere er lojalitet til et pengesystem og et hierarki som satte massene i en særdeles ufordelaktig situasjon. Denne prosessen vil bli vraket over hele kloden. I den sted vil komme et system som vektlegger individets kraft og evner og gir dere de dere trenger til å oppfylle drømmene deres. 

Dette vil oppfattes som revolusjonerende i begynnelsen ettersom det er nødvendig for hvert eneste samfunn å begynne en massiv prosess for å endre selve sin kjerne. Dette vil ikke være noen enkel oppgave ettersom de fleste fortsatt tenker i gamle, kjente baner. Det er nødvendig at de nye nasjonale lederne forklarer hvordan de nye måtene å gjøre ting på er så mye mer hensiktsmessige og effektive, samtidig som de oppmuntrer til å videreutvikle idéene om frihet og likhet. Så snart vi blir formelt anerkjent har vi til hensikt å hjelpe til med arbeidet til de Oppstegne Mesterne og plante viktige, nye frø. Disse vil synliggjøre og vektlegge de nye mulighetene som er gitt dere når alle har det de trenger for et godt liv og friheten blir stadig større.

Dette nye settet av samfunn som dere skal bygge, er bare én av de mange store dåder dere kommer til å utføre. For øyeblikket blir Gaia forgiftet av stråling og forurenset av avgasser fra deres biler, lastebiler og fabrikker. På samme tid står dere midt oppi en masseutdøelse av flora og fauna. Denne forferdelige situasjonen blir ytterligere forsterket av den enorme skjevfordelingen av verdens ressurser. Deres omfattende gruvedrift, rovdrift på Jordens ressurser og dens ulike levende ressurser bidrar til ytterligere forverring av denne skjevfordelingen. Dere må begynne å løse disse problemene før vi lander. Når den tid kommer, vil vi vurdere hvor langt dere er kommet og raskt fullføre det dere har begynt på. Gaia har ønsket at dere selv skal rette opp det som nå er galt i samfunnene deres og begynne å bevise at dere virkelig går helhjertet inn for å utforme et nytt rike. Dette er for at dere skal få en bedre forståelse av det hellige forholdet mellom dette globale samfunnet og Gaia.

Dette nye settet av virkeligheter vil dere lære å forstå til fulle, gjennom de belæringer deres Oppstegne Mestere vil gi dere, deres hellige opprinnelse og alt det som har skjedd etter at dere ble kastet inn i den begrensete bevissthetens søvngjengeri av prestene og vitenskapsmennene i Atlantis. Anunnakiene og lakeiene deres har stort sett fortalt dere løgner om historien deres gjennom de siste 13 tusen årene. Når dere møter mentorene deres ønsker vi å slukke enhver tvil dere fortsatt måtte ha. Det er helt avgjørende at dere forstår til bunns hva som urettmessig skjedde med dere. Denne merkelige reisen deres har kastet sterke skygger over hvordan dere tenker og handler i dette riket. Det er viktig å rette fullstendig opp de løgner og halvsannheter som nå preger deres virkelighetsoppfatning. Dere har nå tilstrekkelig kunnskap om hvordan de mørke opererer. Det som vil komme i tillegg er en serie sannheter om dere selv og den grunnleggende måten virkeligheter faktisk fungerer på, vil bli stadfestet nok en gang. Denne kunnskapen kan forberede dere til å bevege dere med større letthet inn i den fulle bevissthetens vidunderlige riker.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til det som gir løfter om å bli en særdeles frydefull anledning for dere alle! Mørket er i ferd med å svinne hen fra scenen. Vi velsigner hele Himmelen for denne særdeles nåderike tid! Det neste dere nå skal gjøre er å bevise for hele Himmelen hvilken i sannhet ustoppelig og modig gruppe sjeler dere er! Det året som er gått begynte på en svært lite fordelaktig måte, men avsluttet på et særdeles magnifikt vis. Dere er godt på vei til å bli tillatt å gå inn i Lysets riker pånytt og sole dere i fryd over deres seier! Dette er en tid hvor dere kan bruke deres vidunderlige nyfunne fokus til å visualisere hvordan dette riket vil bli forandret. Vi holder på å forberede en serie spesielle presentasjoner for å veilede dere med hensyn til hvem dere virkelig er og for at dere skal vite hva som skjedde med dere gjennom de siste 13 tusen årene. Dette knippet med vidunderlige fakta vil gjøre det mulig for dere omsider å forstå historien deres i full bredde og dybde og hvordan den henger sammen med deres storslagne skjebne.

Disse samlingene av sanne historier har til hensikt å hjelpe dere til å få en dypere forståelse for hva Anunnakiene gjorde og hvordan deres lakeier opererte. Vi har lenge ønsket at vi fritt kunne få forklare dere dette. Da vi tok fatt på våre forskjellige oppdrag ble vi forelagt alle detaljer i denne sagaen. Den skal ikke felle dom; kun berettes. Mange av de arkeologiske funn dere har gravet opp av jorden gjennom de siste århundrene har de mørke manipulert tolkningene av. Det er på tide å fjerne dette sløret og fryde seg i Lyset av de mektige sannheter disse artefaktene representerer. Dere er et mektig folk som har overlevde en enormt krevende reise. Vi er her for å avsløre en rekke sannheter og forklare hva en serie av såkalte “hemmelige tegn” betyr. Den sanne opprinnelsen til en rekke ting som har blitt forvrengt i historien, vil bli avdekket. Det er dette som kan begynne å sette dere fri og plante føttene solid på deres vei mot deres opp-Lys-ning.

La oss i den samme ånd få gjenta en mektig sannhet: dere er en særdeles hellig gruppe av Sjeler. Vi har det store privilegium å overvåke og veilede dere. Dette er ikke noe vi tar lett på. For lenge, lenge siden ble vi utvalgt av Himmelen til å følge med på hvordan det gikk med dere og anvende nådens virkemidler for å lede dere mot Lyset. Denne oppgaven har det tatt oss årtusener å fullføre. Til tider har hver og en av oss blitt født, levet og dødd blant dere. Vi vil benytte denne innsikten i livet på Jorden til å nå våre hellige mål. Vi kjenner i detalj hva Anunnakiene og lakeiene deres har gjort for å manipulere sannheten. Vi vet hva som trengs for å lede dere mot det mektige øyeblikket hvor de mørkes makt raskt vil gå i oppløsning og forsvinne. Denne prosessen gjør det mulig for Himmelen å bringe dere tilbake til full bevissthet og å gjenforenes med familiene deres fra Åndeverdenen og fra Verdensrommet.

I dag vet vi at dere står på terskelen til en mektig seier som vil bringe en ende på den massive uvitenheten om hvordan disse fysiske og åndelige universene fungerer. I tillegg vil dere også bli forberedt til å møte familiene deres fra Inner-Jorden. Dere vil få lære hvordan dette riket er knyttet til det høyere riket som styrer den indre Jorden og begynne å forstå hva dere er forventet å gjøre og bli forberedt til å gjøre det! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization 
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Ingen kommentarer: