onsdag 6. januar 2016

Er det en liten IS i oss alle ?

All frykten som er mot IS, all den ondskapen som er, - ville det beste bare være å få dem vekk? 

Der finnes mange der kommer efter. For der finnes, lik vi ser, en liten IS i alle medmenneskebarn. Således er der alt egenpleier og forsonelser til større toleranser der vil skape en ny bevissthet om den store globale kjærlighetskraft der er.  Således, i tider menneskebarnet våkner og ser sin egen responsibilitet, så vil der være over. Konu Ekatah. (251015)


Nedskrevet av Liv

Tukáte

Ingen kommentarer: