onsdag 6. januar 2016

GAMLE TINGPLASSER I NORGE

Spørsmål om tida  -  1436 f.Kr.   -  besvares av Iliuka;
  
Tingplassen  (i nærheten av Hønefoss), du sa at den steinen som lå nord og øst er «vår» stein. Korrekt. Din og min, eller er det til hele gruppa?

Vi ser der er for våre himler. Dog vi ser der kan uthyres til hvem som helst. 
De andre steinene, hvem hører de til?
Der var for ulike der var i en råd. Der var under tider der skrives i alt tretusener firehundreder og femtien år (3.451 år) tilbake. (I 1436 f.Kr.)

Den lille sirkelen utenfor, hva har den for slags betydning?
Der var så lik der skapedes lik seremonier. Der var oppofrelser lik av urter, og der var således óg lik der skapedes nogle kokegroper der var for at gjøre føder når der så var store kalas. For nogle stunder var der óg lik andre groper der er lengere mot sydvest, så vil der være for at gjenfinne sådant, for det var hvorledes der så blev avkjølet mjød. Vil den vite noget mere om det?
  
Hvis du har mer å fortelle, så kan du gjøre det.
Vi anvendede således hva der tales mager der var av ville dyr, der tales hjortedyrer. Hvorledes der så blev noget tilberedet og således skapet lik store lederposer. Så blev der fylt mjød i mager på hjorten. Og det var efter hjorten var død.  Ja, det vil jeg håpe. Har den nogen tid sett en hjort med mange mjød i magen sin? (101115)

Nedskrevet av Liv
Iliuka.net hovedside

Tukáte

Ingen kommentarer: