torsdag 7. januar 2016

Ingen begrensninger, sier Iliuka !

Frydes for kjærlighetens kraft, for der finnes kjærlighetens kraft der ei har nogen begrensninger. Således skal den alt større doser se av hva den selv kan give gjennom at noget overgive kraften til det lys den selv er. Søke lik den óg ser hvorledes den forvalter og forpakter sitt eget lys i hva den så byder sine til sine nester. 

Blendes ei av annens lys, dog forpleie sitt eget, så den selv kan stråle. Blendes ei av annens visdom, dog søke at kjenne efter hva den i sin egen guddommelighet sanser og kjenner for. 
Stige ut av sitt selv, og formidle sin visdom til sine neste der bærer ører, ører der er korte eller lange. Alt hva den skaper en bevissthet i sine formidlelser, tilkjenner óg at kildene vil utøse alt mere av visdom der ennu er skjult. Således er der viktigt at den ser og kjenner den kollektive substans. 

Søke lik den ei trekker sitt selv tilbake i sine huleganger. Dog søke lik den stolt lever opp på sine tinders tagger, og våger at være til stede der! Således bliver den sett, og således ser den selv alt hva der er ikring. 

Velsigne alt hva der er av hendelser på sin Jord, og søke lik den ei skaper bekymmer der besmitter sine nester. 

Alt er der livgivende kraft for at vokse. Alt er der erfarenheter for at høste. Alt hva den nu høster, og alt hva den nu ser har den sett og høstet før i andre inkarnasjoner, tusener og tusener dekader tilbake. Gamle celleminners oppvåknelser er for hva den nu anvender i tiden den bemøter. Om der så fødes en tanke til langreiser, søke at forfylle sitt liv med de langreiser, ei at vente til tankene råtner. 

Bringe fred i sitt eget selv i hvorledes der er av andres bedømmelser, for der er primært lik den selv er den største bedømmer. Klokt vil der óg være at se, alt hva den skaper fordømmelser og forakt for sitt selv og for sine andre, er óg at forakte Skaperverket. Ei er der klokt. 

Alt hva den ser den guddommelige inspirasjon, selv i den mørkeste del av sin Jord, det er óg at se hva der så er den guddommelige substans i Altet. Velsigne så alt av hendelser, om der blåser mot eller med. Således skaper den energier der er gode for den store Wakan Tanka. 
Alt er der en én Ånd. Alt er der en én Bevissthet. Alt er der en én Kilde som den alle er en del av. Mitakuye Oyasin! (=Vi er alle ett, vi er alle i samme familie.)

Vi takker for ildens lys og alt hva der opplysedes derved. Heliget være dette kammer! 
Vi takker for hesters tålmod og for fluenes fred. Alt er der gode toner, for om den søker til livet, våge at være en del av livet! 

Vi takker menneskebarn og eders undringer. 
Bære fred i hjertet, og leve det levende livet! 
Konu Ekatah! (101115)


Nedskrevet av Liv

Tukáte

Ingen kommentarer: