tirsdag 5. januar 2016

Iliuka, har du noen gang møtt Odin eller Tor, de norrøne gudene?

"Vi ser; ei er der gestalt til gestalt, dog der er i livsenergier, - så er der korrekt.  For der finnes óg lik senere inkarnasjoner av de samme fragmentaler av sjelen, så vil der være mange av Odin og Tor. 

Lik der óg er den guddommelige inspirasjon der er nedskrevet i eldede skrifter, så vil der gjenfinnes óg iblant trojanere. Og så vil den óg se i eldede sumeriske skrifter. 

Det er opprinnelige energier der var på din Jord i tidenes tidlige fødsler.   Konu Ekatah."   (040515)

Fra Råd med Iliuka
Nedskrevet av Liv
Iliuka.net hovedside

Tukáte

Ingen kommentarer: