tirsdag 30. juni 2015

Om å bli frarøvet sin barnetro ...

Montague Keen forteller at det har aldri eksistert noen Jesus, Maria eller Josef, og ei heller noe kors og korsfestelse som vi har grøsset over - og levd oss inn i spikerens vei gjennom kjøtt og bein.  Forts.  

Ingen kommentarer: