onsdag 24. juni 2015

LYSET ønskes velkommen - verden trenger Kjærlighet!

En sveip over nyhetene hver morgen forteller klart og tydelig at Illuminati lever fullstendig tilstede i noen land fortsatt, og da spesielt i ett.

Hele verden vet om dette, men feigheten rår. Spørsmålet er hvor lenge skal feigheten greie den motbøren den tross alt også får. 

Fortsatt er støtten overveldende i forhold til Illuminati, og denne er ikke bygget på friske kreative tanker, men på syke, destruktive sådanne.  

Det er fortsatt ikke medisin i vår verden for å møte denne farligste, feigeste og hesligste ondskapen som våre tanker greier å sette ut i livet. 

Vi må bare vente på utviklingens nye effektive, frimodige  og ikke sykemeldte ytringer, samt  LYSET.  Det nye, sterke Lyset kan ingen motstå.

Tukáte

Ingen kommentarer: