tirsdag 23. juni 2015

Nå kommer Kjærligheten for fullt!

Lys er et synonym for bevissthet, og Lysstyrken henger sammen med menneskets sjel.  Nå er det en bølge av energi som kommer inn på planeten, sier Steve Rother. Når energien fungerer på den måten at den forvandles fra en form til en annen, så er det dette som skjer når vi føler ny energi rundt oss. Det er energi som vi da har skapt om fra en form til en annen. De kommende månedene er mulighetene for dette helt unike. 

En bølge av energi som handler om hjertet svømmer inn over oss. Denne energien er ment å gi menneskene muligheten til å skape ny balanse mellom hjerte og hode. Hjertet skal nå lære hodet hvordan det er å elske, noe som vil trekke mennesker til hverandre og energi vil bli omdannet. Som den Lys-befrakteren vi er, har vi nå muligheten til å fylle Jorda med kjærlighet.

Les videre her:  The Beacons of Light

Ingen kommentarer: