tirsdag 30. juni 2015

Det nye er ofte kontroversielt ...

Det nye er ofte kontroversielt, sier Kryon, som innledning til avsløringen om at nå kan vi ta verden på sparket, liksom.  Vi står nå overfor en radikal utvikling av menneskeligheten. I hele vårt liv har vi tenkt i velkjente 'spor', noe som har vært trygt. Kryon vil at vi skal behandle dette på en måte som gjør at vi virkelig forstår det, med andre ord, så skal vi ikke gå for fort fram.  Hvis vi greier å tenke 'ut av boksen' kan det hjelpe på det nye vi daglig tar 'inn'. Det vi opprinnelig lærte, har ikke endret seg - det har bare endret form!

Det menneskelige sinnet er komplekst, og viser til at om vi så tankene til et antall mennesker, ville det komplekse komme enda klarere fram.  Sinnet er blitt mye studert, men ut fra en 3D-forståelse. Ifølge vår gamle vitenskap styrer sinnet synapsen (forbindelsen) fra en nervecelle til en annen. Ifølge vår vitenskap gir hjernen oss alt, men dette er en sannhet med mange modifikasjoner!  Hjernen fungerer mer som en kontrollør! Hjernen er en flott kjemisk, synaptisk datamaskin, som ikke skaper - bare forenkler!

Kreativitet inkludert kanalisering kommer fra pinealtilkoplingen!  Dette inkluderer den intuitive delen som vokser med vår åndelige utvikling. Dette er den delen av bevisstheten som er koplet til det høyere Selvet - tilkoplingen fra den kreative kilden til hjernen. Noen bruker tilkoplingen godt, andre ikke, sier Kryon. Den ene hjernen er altså blitt til tre hjerner og vi forstår nå at mennesket er koplet til sitt høyere Selv gjennom pinealkjertelen. Hjernen er som en kjemisk, synaptisk datamaskin som er koplet til Verdensveven.  Hjertet er den tredje hjernen, iflg. Kryon.   forts.

3 hjerner:  Hjernen (overlevelse)  -  Pineal (skaperen av intuisjon)  -  Hjertet (medfølelse)

Ingen kommentarer: