søndag 21. juni 2015

En stein i Georgia forteller historie

"Hva har du å si til oss angående den steinen i Georgia der det står skrevet på flere språk at man vil utrydde mange billioner mennesker?" 

"I hvilket der så er, så er der noget der er en formel og en lov der er skrevet, tilhørende Universum. Det er hvorledes der óg er omtalt under Dommens bok. Det er en galaktisk språk skrevet av de der beplantede medmenneskebarnet på sin Jord for langtider tilbake.  For den sten er en del av et tempel. Hvorledes der blev skapet, det var for at gjøre bud og lover for medmenneskebarnet.  Det opphørede sin eksistens under Den store vannflod."  (Syndefloden?)  "Konu Ekatah." 

"Så det gjelder ikke lenger?" 

"Det er ei angjeldende."

PS!     Jeg sakser denne fra nettsiden til Leif og Iliuka!  
Jeg tenker på hvordan dette Mennesket har buktet seg fram over Kloden,  for å slå rot over alt.  Hva har vi ikke møtt på og taklet underveis,  men alltid husket å legge igjen beviser for å gi ettertida hint om hva som allerede har skjedd.  Mystikken vokser ...      DS.
Tukáte

Ingen kommentarer: