søndag 21. juni 2015

Kjempeinnsats igang på energifronten!

Vi har gått inn i noe nytt nå, og i løpet av neste måned har vi mulighet for endringer fordi energien kommer inn på planeten i nye former.  Vi har nå utviklet nye organer, noe som sikkert ikke har gått helt smertefritt, men vi har bare forklart symptomene med andre årsaker.  De nye organene bærer mer av vårt indre lys, og da mer av det lyset som forteller hva vi er på et dypere nivå som ånd, ikke bare som menneske. Dette har vært forvirrende for oss å kjenne på når vi ikke visste hva det var, men vi har arbeidet med å forbedre energien.

Hodet har vært mest i bruk for de fleste mennesker i denne tida, men nå stiger hjertet til nye høyder og betydning, noe som fører til større aktivitet i den energien. Det har alltid vært en balanse i dette forholdet.  Vi kan rett og slett ikke leve uten noen av delene, sjøl om mange av oss har strevd iherdig for å greie nettopp det. Vi er nemlig jordet lys - vi skal bringe lys inn på denne planeten. Det hele er en energiutveksling, og vi kan se energien som nå er i bevegelse fra en form til en annen.

Kommende måned åpnes muligheten for forbedring av energien. Det er en unik mulighet!  En bølge av energi som handler om hjertet, har kommet inn på planeten nå. Denne energien er ment å skape balanse mellom hode og hjerte.  Hjertet får muligheten til å lære hodet noe av hjertets erfaring med å gi kjærlighet, være istand til å omdanne energien. Dette er noe av alt det nye som skjer på energifronten. Vi skaper nye strukturer som skal forsterke mennesket energimessig.  Vi skal våkne opp en masse nå øyeblikkelig.

Tukáte.

Ingen kommentarer: