mandag 3. mai 2010

Fiksjon eller Sannhet

I kanaliseringer snakkes det fra tid til annen om Illuminati. Det er lett å få inntrykk av at dette er noe vi ikke skal befatte oss med - vi må ta avstand fra Illuminati. Det vi glemmer med denne tankegangen er at slike tanker skaper en forsterkning av det vi tar avstand fra. Det er ikke det vi ønsker, men slik blir det.

Illusjon: Illuminati er et dekknavn for grupperinger av folk, som har arbeidet for å kontrollere resten av verden i århundrer. Illuminati er spredt over hele verden og har 'posisjonert' seg der de kan trekke i flest mulig tråder til egen fordel, om at verden kan tilpasses en viss gruppe folk på Jorda, mens resten skal utslettes.

Det interessante er å forstå hvordan denne eldgamle illusjonen kan slettes. Matthew informerer om Illuminati, og hans budskap må forstås som en oppfordring om å slette illusjonen om Illuminati. Matthew snakker til alle aspektene i oss, både de som fortsatt er illusjonistiske og de som ikke er det. De siste bruker den nye energien som grunnlag for tenkning og forståelse. Det kaller på årvåkenhet fra vår side å tolke utsagnene positivt. Vi vet at Jorda er En for alle og alle for En.

Ytterligere klargjøring: Illusjonen bygger på at noen mennesker (aspekter) mente, at de kunne eksperimentere seg fram til fullstendig kontroll over de menneskene (aspektene) som ikke var medlemmer av deres gruppe. De skulle utryddes! Idag forstår vi at det ikke er mulig å utrydde noen mennesker eller aspekter - de er deler av oss, vi må akseptere alle og gi oss tid til å se at vi ER. Ingen ER mer enn og ingen ER mindre enn. Det er ingen størrelse på energi. Energi ER nøytral, uansett hvordan vi snur og vender på ordene. Å sette Illuminati (eller noe annet illusjonistisk) i bås som 'ondt' eller 'godt' er kun ordspill. Den energien som fortsatt manifesterer seg som jordskjelv, lava-utbrudd, orkaner, mengder av snø og regn på strategiske steder - og mye annet 'utenkelig'... er ikke noe annet enn aspekters frykt. Energien er og blir nøytral. Vi må forstå illusjonen, oppleve den helt og fullstendig - først da er den borte. Vi - Lysets bærere skal sørge for at 'ingen krok er mørk'. Det betinger at vi tilegner oss stadig sterkere lys for så å stråle det.

Ingen kommentarer: