tirsdag 25. mai 2010

"Peace of Mind"

Peace of Mind" kommer når en person er Sentrert. Sentrering kommer av Visshet. Visshet kommer av erkjennelsen av Mønstre. Stabiliteten av ditt "Peace of Mind" er direkte relatert til graden av Visshet.

Blind tro er en hindring som undergraver troen - det skaper en grense til ekte "Peace of Mind."

Ingen kommentarer: