tirsdag 18. mai 2010

Vi - et solsystem

Kryon: "Everybody is on a journey to emulate the solar system, we are here to become just like the solar system, depending on your family system and your social conditioning. It depends how close your inner world is to that of the solar system; your father represents the Sun, your mother represents the earth and your inner child is represented by the moon." Vi er et solsystem! Nå har vi lov til å forstå dette. Vi skal nå vandre dypere innover i oss sjøl for å få et mer reelt bilde av den vi virkelig er. Vi er her for å skrive en helt ny verden, med en helt ny innfallsvinkel og en helt ny måte å leve på. Den indre verdenen er den viktigste - den har vært hemmeligholdt så lenge.

Kryon: "Up until now the strongest men got what they wanted, the stronger, the more powerful, the masculine, the more that you could get form this earth; and slowly but surely this is changing." Nå skal den nye bevisstheten endre den gamle verdenen - manet fram av gammel, maskulin energi. Nå skal den fram i lyset, informasjonen som har vært holdt hemmelig i to tusen år. Nå healer den nye energien maskuliniteten - det vil gi nytt trossystem og ny struktur - ny tilstand av væren og opplevelse av selvet. Vi må bare tillate oss sjøl å bli de energiene vi ønsker å være. Det er bevisstheten som styrer dette, og nå forstår vi at bevisstheten er fri. Denne forståelsen er ny. Nå kan vi skape den verden vi vil ha.

Kryon: " ... your father represents the Sun, your mother represents the earth and your inner child is represented by the moon." Med dette bildet og med fri bevissthet og full tillit til selvet, skaper vi den nye verden. Så er det bare å la følelsene komme og la dem gå, de skal ikke stoppe opp og analyseres og diskuteres. Følelser er som en elv - de må flyte fritt. Bli ett med det solsystemet du i virkeligheten er.

Ingen kommentarer: