onsdag 12. mai 2010

Kvanteforståelse - forts.

Tenk sirkel - ikke strek
Idag kom det mer kvalifisert kvanteforståelse inn i mitt system. Erindrer svakt fra nattens drømmetilstand, at vi var flere som samarbeidet i kvanteflyten helt naturlig. Kvante-forståelsen min 'rommer' nå mer enn tidligere - den går i dybden, i høyden og i bredden. Jeg ser klart hvorfor tallet 3 er i fokus. Studer 3-tallet og søk etter forståelsen av det. Det er lurt å slippe 3D's strek-tenkning. Se 3-tallet henge fritt. Skriv 3-tallet på et papir og be det fortelle. Tenk mengde, sirkel - ikke strek, linje. Forståelsen kommer. Det er smart å stille seg helt åpen og be den om å komme. Jeg ser mye mer nå, men kan ikke forklare matematikken helt enda - 12. 05. 2010. God jakt.

Ingen kommentarer: