lørdag 22. mai 2010

Forholdet til personligheten etter oppvåkning?

Fritt etter Eckhart Tolle: De fleste har ikke noe forhold til personligheten før oppvåkning, men de vet at de har et ego og i den sammenheng er de et vitne til sin personlighet. De kan le i ettertid hvis de sier og gjør noe dumt. Ego og personlighet er da ett og oppfører seg likt. Etter hvert som det skjer en 'oppvåkning' øker bevisstheten (bevissthet har ikke noe med egoet å gjøre) og de gamle mønstre i personligheten avtar. Egne tanker og reaksjoner blir gjenstand for vurdering, og lyset fra bevisstheten kan etter hvert skinne igjennom. Den gamle personligheten blir ikke da lenger så solid. Det kommer en letthet der personligheten er våknet eller bevisst, mens det er en tung og alvorspreget, forsvarsholdning der den fortsatt sover.

ET - utdyper; der bevisstheten er fraværende er personen "ill-at-ease." Det er først mulig å ha et forhold til personligheten når en er klar over egoet sitt. Da blir vedkommende et vitne til personligheten. Har personen et vanskelig forhold til personligheten sin, er vedkommende i villerede - personligheten har delt seg i to. Den ene delen mener den må forbedre seg og bli mer bevisst, den andre delen er uenig og krangler. Den delen som er blitt vitne, ønsker ikke å dømme og ser ingen god eller dårlig - alle er. Den andre har et behov for å ha rett og når dette behovet er dyptfølt, er det umulig å ta feil - forsvaret settes igang.

Ingen kommentarer: