fredag 7. mai 2010

Nummerologi på Lemuria

Nummerologi fra tida som Lemurianere. Kirael sier; at da Kansleren brakte sin energi til Lemuria, innførte han et system som var så enkelt at hver og en skulle kunne forstå det på den mest perfekte måten. Tallene ble brukt så lenge Lemuria eksisterte - magien blomstret - fordi nummerologien ga forskjellige forståelser alt etter bevissthetsnivået til leseren. Alt som skulle huskes ble lært ved bruk av tall - tallene var livets store matrix.

1 - Tallet 1 er Skapermakt - det representerer Skaperens energi, og alt som skjedde i dette tallets verden var Skaperens.

2 - Tallet 2 er Balanse - det representerer Balanse i lys, det fører deg vidt og bredt - alle er like på en bestemt måte.

3 - Tallet 3 er Sannhet, Tillit og Lidenskap - det representerer treenigheten i Sannhet, Tillit og Lidenskap. Lemurianerne levde i en verden som var modellert etter treenigheten i prinsippene som er de første i de ti prinsippene for Bevissthet og Skapelse.

4 - Tallet 4 er Lys - det representerer den ultimate Balanse. Alt som har med tallet fire å gjøre er muligheter for å lære om den fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige oppmerksomhet som er nødvendig for å være et vesen med stor forståelse.

5 - Tallet 5 er Kjærlighet - det representerer Kjærlighet. Kjærlighet hadde for Lemurianerne ingen motsetning. Det var perfeksjonen av Lys, Skapermaktens inkarnasjon.

6 - Tallet 6 er Mesterskap - det representerer Mesterskap. Å beherske noe var å kjenne det så dypt, at det ble en del av Skaperens Makt, det fineste Lys og Kjærlighet som var mulig.

7 - Tallet 7 er Overgang - det representerer Overgangen. Overgang betyr at alt endrer seg og en slik endring ble akseptert, vel vitende om at det kom direkte fra en verden av Ånd og utelukkende ble styrt av Skaperens Makt.

8 - Tallet 8 er Utvikling - det representerer en blanding av to verdener. Lemurianerne visste at utviklingen skjedde i raskt tempo, så de blandet sin verden med Åndeverdenen, beveget seg fra det laveste til det høyeste, mens midtverdenen alltid var der for dem om de hadde behov for den.

9 - Tallet 9 er Fullending - det representerer Fullendinghet i enhver sammenheng. Når et nivå var lært og fullstendig forstått, var det tid til å flytte til det neste. Det var ikke enden, det var avslutningen på en fase, så du kunne gå inn i en annen.

Ingen kommentarer: